Programovateľné mini-HMI SMI200

Programovateľné mini-HMI SMI200 s dvojriadkovým displejom a pripojením na sériovú zbernicu RS485

SMI200 je programovateľné mini-PLC, ktoré môžeme použiť ako kompaktný regulátor. Jeho veľkou výhodou je montáž do kruhového otvoru Ø22,5 mm a preto je vhodné najmä na dodatočnú montáž aj do stávajúcich rozvádzačov aizácie. Neobsahuje žiadne fyzické vstupy a výstupy, tieto sa pripájajú pomocou RS485 / Modbus RTU.

SMI200 možno použiť ako:

 • mini HMI procesný zobrazovač, v sieti RS485 / Modbus RTU,
 • dvojriadkový displej 2x16 znakov,
 • ako lokálne mini-PLC bez fyzických vstupov a výstupov, a to v kombinácii s rozširujúcimi modulmi RS485,
 • alebo ako kombináciu mini-PLC/mini-HMI

Programovanie zariadenia sa vykonáva pomocou programovacieho softvéru akYtec ALP stiahnuteľného bezplatne, pričom pre prepojenie s PC slúži konektor micro-USB. V sieti RS485/Modbus RTU môže SMI200 fungovať ako Master aj ako Slave.

SMI200 umožňuje aizáciu a riadenie procesov v priemysle a zároveň zobrazovanie nameraných údajov z merania a regulácie. Informuje užívateľa o hodnotách procesu a proces aj riadi. Je možné ho použiť aj na reguláciu nútorného alebo vonkajšieho osvetlenia, spínanie jednotlivých zariadení alebo obvodov v smart domácnosti.

Tiež je vhodný na reguláciu kúrenia, ventilácie, rekuperácie vzduchu, ovládanie čerpadiel, roliet, brán či garážových dverí.

Vďaka valcovej konštrukcii montážnej časti s priemerom Ø22,5 mm  je možné SMI200 jednoducho namontovať do štandardného kruhového výrezu v ovládacom paneli alebo do dverí rozvádzača. Vďaka zjednodušeniu a zrýchleniu inštalácie, ako aj úspore miesta v riadiacej skrini SMI200 zlepšuje použiteľnosť pre užívateľa.

Po inštalácii už viac nie je potrebné otvárať dvere rozvádzača za účelom zmeny ovládania alebo kontorly parametrov.

SMI200 nemá žiadne digitálne/analógové vstupy a výstupy, využíva iba rozhranie RS485, vďaka čomu je zariadenie mimoriadne kompaktné. Navyše poskytuje slobodu výberu pre externé vstupno/výstupné zariadenia, aby flexibilne vyhovovali rôznym požiadavkám danej aizačnej úlohy a užívateľovi.

SMI200 -RS485_pripojenie_I-O_vstupno_vystupnych_modulov_Mx110_po_zbernici_RS485_SK_DA

Z nášho sortimentu si môžete vybrať vstupno-výstupné moduly Mx110, ktoré poskytujú ako digitálne tak aj analógové vstupy a výstupy. V sieti RS485 cez Modbus RTU môže SMI200 fungovať ako Master alebo Slave zariadenie. Znamená to, že ako I/O zariadenie môže tiež slúžiť ľubovoľné programovateľné relé s pripojením RS485 a to PR200 alebo PR100.

SMI200 vyniká aj svojimi rozmermi: čelný panel meria 100x60 milimetrov a váži 150 gramov. V strede čelného panela je podsvietený LCD displej, ktorý má dva riadky s nastaviteľným kontrastom a intenzitou podsvietenia. Toto mini HMI disponuje rovnakými ovládacími tlačidlami ako poznáte s programovateľného relé PR200.

Funkcie a vlastnosti SMI200:

Oblasti použitia SMI200:

 • systémy priemyselnej aizácie
 • aizácia merania a regulácie
 • aizované obvody vnútorného a vonkajšieho osvetlenia
 • riadenie dopravníkov, podávačov a manipulácie
 • SMART domácnosti
 • HVAC aplikácie (klimatizácia, vykurovanie, rekuperácia vzduchu)
 • ovládanie čerpadiel, ventilov a ventilátorov
 • riadenie ohrievania a pece
eSHOP vENIO

Autor: www.venio.sk