PRIEMYSEL 4.0 | CEIT ako prvá slovenská 5G kampusová sieť pre Slovak Telekom

  • Slovak Telekom vybuduje pre spoločnosť CEIT prvú 5G kampusovú sieť
  • 5G technológia umožní CEIT vývoj nových technologických a procesných inovácií pre Priemysel 4.0

CEIT ako prvý na Slovensku bude môcť využívať vlastnú 5G lokálnu privátnu bezdrôtovú sieť, ktorá funguje nezávisle na verejnej mobilnej sieti a je prispôsobená individuálnym potrebám spoločnosti a princípom Priemyslu 4.0.

ŽILINA, 10. december  2020 – Inovatívna technologická spoločnosť CEIT, a. s. dnes spolu s najväčším slovenským multimediálnym operátorom Slovak Telekom oznámila spoločný projekt vybudovania 5G privátnej kampusovej siete v areáli výskumno-vývojového centra spoločnosti CEIT v Žiline.

V rámci svojej dlhoročnej stratégie budovania konceptu Digitálneho podniku plánuje spoločnosť CEIT sieť 5G využiť na vývoj technologických a procesných inovácií pre logistické a výrobné systémy, umelej inteligencie a ich praktické využitie v priemysle pre dosahovanie vyššej produktivity, optimalizácie a digitalizácie.

Širšie možnosti vysokého stupňa automatizácie

Aplikácia 5G technológie prinesie priemyselným podnikom širšie možnosti vysokého stupňa automatizácie, vrátane vzájomnej komunikácie priemyselných modulov, ich koordinácie a centralizovaného riadenia s okamžitou reakčnou dobou. 5G sieť zároveň umožní riadenie strojov a mobilných výrobných a logistických zariadení na diaľku ako aj ich diagnostiku s využitím virtuálnej a rozšírenej reality, prípadne ich servis na diaľku. V oblasti logistiky 5G sieť dokáže zabezpečiť pokročilé monitorovanie transferu materiálu v reálnom čase, optimalizáciu logistických tokov a možnosti diagnostiky a vizualizácie logistických trás a zariadení na diaľku s pomocou virtuálnej reality. Dramatický pokrok môže zaznamenať aj rozvoj umelej inteligencie, a to predovšetkým v segmentoch, rozvoju ktorých bránil nedostatok dát a nízka rýchlosť digitalizácie. 5G technológia navyše zabezpečuje okamžitú reakciu algoritmov AI a pripojenie veľkého počtu nových zariadení, ktoré predtým bolo možné pripojiť iba veľmi zložito.

Nenahraditeľnou výhodou 5G technológie v službách je zjednodušenie prístupu k dátam v reálnom čase pre koncových užívateľov, odberateľov, či dodávateľov. Zdravotníctvu poskytne možnosť využiť vzdialenú podporu diagnostiky pacientov cez „živé“ vyslanie priamo do ambulancie a nemocnice, či tele-medicínu s využitím rozšírenej reality. Navyše, proaktívna údržba zdravotníckych zariadení zabezpečí predchádzanie ich chybových stavov. Nasadenie 5G technológie v energetike by predstavovalo zvýšenie bezpečnosti práce, ako napríklad vzdialené monitorovanie a ovládanie zariadení reálne v čase, kde hlavným prínosom môže byť zvýšenie bezpečnosti práce.

„Siete piatej generácie považujem za evolúciu, pomocou ktorej je možné priniesť revolúciu,“ vysvetľuje Ing. Peter Mačuš, PhD., technický riaditeľ spoločnosti CEIT. „Dáta sú základom každého pokroku. Meniť procesy, podniky, či spoločnosť je možné predovšetkým na základe dát. Vybudovanie 5G kampusu je vyústením dlhoročných snáh spoločnosti CEIT o výskum a vývoj nových prístupov v technických inováciách, a taktiež v digitalizácii procesov. Verím, že CEIT spoločne so spoločnosťou Telekom posunie práve pomocou tejto evolúcie Slovensko na cestu k technologickej revolúcii,“ dodáva Peter Mačuš.

Veľmi nás teší, že prvú 5G kampusovú sieť postavíme práve pre spoločnosť CEIT, ktorá prináša inovácie v oblasti priemyselnej automatizácie.

Otvárame tak spoločne nové možnosti pre digitalizáciu Slovenska a verím, že pomôžeme rozvinúť potenciál slovenských podnikov. Rýchla adaptácia sietí piatej generácie umožní Slovensku naštartovať digitálnu ekonomiku a získať náskok a konkurenčnú výhodu na globálnom trhu,“ hovorí Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko spoločnosti Slovak Telekom Výhody 5G kampusovej siete

Kampusová sieť je lokálna privátna bezdrôtová sieť, ktorá funguje nezávisle na verejnej mobilnej sieti,je prispôsobená individuálnym potrebám pre konkrétne použitie a

vyhovuje súčasným, ale najmä budúcim požiadavkám v oblasti Priemyslu 4.0.

Výhodou kampusovej sieti je, že poskytuje možnosť použiť iba vybrané zariadenia v rámci kampusu, čo zvyšuje úroveň zabezpečenia a kontroly. Túto sieť je zároveň možné prispôsobovať či kombinovať s verejnými sieťami. Cieľom kampusových sietí je zabezpečiť podnikom možnosť využívať moderné digitálne komunikačné technológie s podporou 5G bezdrôtových sietí pre zefektívnenie ich pracovných, výrobných a prevádzkových procesov. Využitím privátnych 5G kampusových sietí priemyselné podniky zároveň získajú vysokú bezpečnosť, spoľahlivosť, vysokú prenosovú rýchlosť dát s nízkou latenciou siete, ako aj schopnosť pripojiť k sieti obrovské množstvo zariadení. Kombinácia 5G technológie a privátnej kampusovej siete prináša revolučné možnosti digitalizácie vo výrobných odvetviach ako aj v logistike, zdravotníctve, obchode, či mnohých iných.

O spoločnosti CEIT, a. s.

CEIT, a. s. je inovatívna technologická spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia z oblasti technických aj procesných inovácií, priemyselnej automatizácie, digitalizácie a optimalizácie, ako aj inteligentnej internej logistiky. Poslaním spoločnosti s vlastným výskumno-vývojovým centrom je podpora produktivity, efektivity a rastu konkurencieschopnosti priemyselných podnikov. Spoločnosť so sídlom v Žiline úspešne pôsobí na celoeurópskej úrovni, pričom medzi jej zákazníkov patria významné priemyselné podniky najmä z automobilového, strojárskeho, chemického a elektrotechnického priemyslu. Spoločnosť CEIT, a. s. je od roku 2017 súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco.

O spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Slovak Telekom je najväčší slovenský telekomunikačný operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Pod značkou Telekom poskytuje široké portfólio služieb pevnej i mobilnej siete jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom. Každý rok investuje desiatky miliónov eur do budovania vlastnej pevnej i mobilnej infraštruktúry. Optickou sieťou pokrýva už 741 tisíc domácností a mobilné siete Telekomu získali za svoju kvalitu ocenenie Best in Test od spoločnosti umlaut (P3) sedemkrát za sebou v rokoch 2015 až 2019. Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Jej jediným akcionárom je spoločnosť Deutsche Telekom Europe B.V. so 100 % podielom akcií.

Autor: CEIT, a.s.  |  Univerzitná 8661/6A  |  010 08  Žilina