#03 Pretlačovanie

Pretlačovanie je druh objemového tvárnenia, kedy sa, hlavne pri výrobe hutných polotovarov, vytlačuje materiál cez otvor, ktorého prierez je menší ako prierez východiskového materiálu (obr. 34), dochádza ku silovému pôsobeniu nástroja. Pri tomto type tvárnenia tečie materiál rovnakým smerom ako pôsobí sila, preto sa nazýva aj dopredné pretlačovanie.
Prietlačník

Obvykle prebieha pod teplotou rekryštalizácie, teda za studena. Nástroje používané pri tomto type tvárnenia sa volajú prietlačník a prietlačnica. Ako vstupný materiál sa používajú valce, ktoré musia mať zarovnané čelo. Aby bolo možné tvárniť, musí byť povrch upravený. Výhodou pretlačovania je vysoká produktivita, keďže polotovar sa zhotoví jednou operáciou (vyrába sa teda s minimálnym odpadom), vysoká kvalita povrchu a presnosť rozmerov. Nevýhodou môže byť vysoká spotreba maziva alebo veľké opotrebenie materiálu nástrojov. Pretláčanie sa viac používa pre zliatiny farebných kovov. Podstatu tejto technológie si môžete pozrieť kliknutím na video:

Pretlačovaním sa vyrábajú:

  • Trubky – pri ich výrobe musí byť materiál najskôr predierovaný, čo sa obvykle deje na tých istých strojoch, kedy sa najskôr prietlačníkom vyrobí diera v materiáli. Je možné vyrobiť trubky aj iných prierezov ako kruhových.

Postup pri tejto technológii si môžete pozrieť kliknutím na video:

  • Tyče - vyrábajú sa dopredným spôsobom, kedy prietlačník tlačí materiál a ten prechádza prietlačnicou. Vyrábajú sa na tzv. tlačných stoliciach. Vyrábajú sa takto tyče rôznych prierezov, dajú sa vyrobiť prierezy neštandardných tvarov, ktoré sa nedajú vyrobiť valcovaním ako napr. polouzavreté a uzavreté profily.

Postup pri tejto technológii si môžete pozrieť na videu:

Polotovary vyrobené pretláčanímZdroje:

Autor: Peter Čurma | Daily Automation