#06 PLM systémy (Product Lifecycle Managment)

PLM systémy (Product Lifecycle Management) sú v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúca oblasť riadenia priemyselných podnikov. Prínosy z ich nasadenia sú zjavné a otvárajú nové perspektívy.
PLM systémy
Zdroj: www.aerospaceexport.com

Výrobok je ústredným predmetom každého výrobného podniku. Podstatná časť podnikových aktivít smeruje k tomu, aby bol jeho výrobok na súčasnom  globalizovanom trhu úspešný. Na to treba obrovské množstvo správnych informácií, správne vyhodnotených a správne použitých. Treba, aby tieto informácie mali v aktuálnom čase tí pracovníci, ktorí ich práve potrebujú, aby si ich dokázali pružne vymeniť, nech sa nachádzajú kdekoľvek vo svete.

Prečítaj si viac z kategórie: CAx systémy

Pre bližšie priblíženie pohľadu na PLM systémy kliknite na video: https://www.youtube.com/watch?v=ePZheUvsH0w&ab_channel=SiemensSoftware Dnes sa zefektívňujú všetky procesy vo vnútri podniku, ale rovnako sa hľadajú vylepšenia komunikácie v rámci externých vzťahov. V čase tímového riadenia pristupujú k podnikovým dátam pracovníci firmy, dodávatelia, kooperanti aj zákazníci. PLM systém zabezpečuje strategický prístup aplikovaný prostredníctvom celého súboru podnikových riešení podporujúcich spoluprácu pri tvorbe, riadení, prerozdeľovaní a využívaní informácií o výrobku. Je to forma podnikovej stratégie, ktorá poskytuje priestor na inováciu, vývoj, výrobu, podporu a vyradenie výrobkov v rámci ich životného cyklu. Všetky tieto faktory sa musia v rámci PLM zohľadniť.

Schéma PLM systémov
Zdroj: www.v4-upload.goalsites.com
PLM nemá jednoznačnú definíciu, a preto ani zoznam jeho funkcií nie je nijako záväzne určený. Zo všeobecného pohľadu možno usúdiť, že funkcionalita PLM pokrýva päť hlavných oblastí:

  • bezpečná správa technickej dokumentácie so stanovenými prístupovými právami
  • sledovanie a riadenie zmien (vedenie aických verzií) nad touto dokumentáciou
  • spolupráca jednotlivých užívateľov a projektových tímov
  • aickej integrácii do väčšiny moderných CAD systémov (SolidWorks, SolidEdge, NX, CATIA, PTC Creo, AutoCAD, Autodesk Inventor)
  • integráciu pre kancelárske systémy MS Office
  • prístupy cez webové rozhranie pre vzdialených užívateľov
  • nastavenie workflow pre zmenové a schvaľovacie procesy
  • väzbu na ERP systém – správa kusovníkov a ich konfigurácia
  • riadenie projektov, zdrojov a ich vyhodnocovanie
  • ľahkú simuláciu výrobných procesov
Životný cyklus výrobku
Zdroj: www.researchgate.net

Vo videu nájdete 10 najpoužívanejších PLM softvérov: https://www.youtube.com/watch?v=iYPJo7O4Ha4&ab_channel=EnterpriseManagement360 Zdroje:

Autor: Dávid Borko | Daily Automation

 Našiel si nezrovnalosti v tomto príspevku? Daj nám o tom vedieť. Pomôžeš tým skvalitniť obsah portálu pre priaznivcov Daily Automation. Vopred ďakujeme za Tvoju ochotu!

info@dailyaion.com