Pick and Place programovanie priemyselného robota

Medzi najjednoduchšie aplikácie pri programovaní priemyselného robota patria Pick and Place aplikácie. Úlohou robota  je prísť do pozície, kde sa materiál nachádza, uchytiť ho a preniesť do cieľovej polohy. Existuje niekoľko spôsobov ako realizovať takúto úlohu.

5 najbežnejších spôsobov programovania priemyselného robota

Jednotlivé spôsoby umožňujú programovať Pick and Place aplikácie. Niektoré sú zložitejšie a iné zas jednoduchšie. V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame najbežnejšie metódy.

1.Programovanie pomocou Teach Peandtu robota

Programovanie robota s využitím jeho ovládacieho panelu nie je na tento typ aplikácie ten najideálnejší, i keď veľmi často využívaný. Ide o jednoduchú formu učenia, s ktorou maju skúsenosti mnohí programátori či údržbári,... Podľa prieskumov však bolo zistené, že programovanie robota pri Pick and Place aplikáciách s použitím jeho ovládacieho panela je pre programátorov zbytočne zdĺhavá práca.

2 .Programovanie s ručným vedením

Vytváranie programu na základe ručného navádzania robota je spôsob programovania využívaný hlavne pri kolaboratívnych robotoch. Ide o vcelku efektívnu metódu, pomocou ktorej je možné rýchlo naučiť robota požadovanej úlohe. Veľkou nevýhodou tohto spôsobu programovania je jeho nepresnoť. Preto sa tento spôsob programovania využíva hlavne tam, kde nie je potrebná vysoká presnosť alebo prípadne v kombinácii s inými metódami.

3. Využitie predvoleného programovacie jazyka

Ďalším spôsobom programovania Pick and Place aplikácií je využitie programovacieho jazyka daného robota. Tento spôsob predstavuje offline programovanie. Pre skúsených programátorov nie je vytvorenie takéhoto programu pre robota nič zložité a je to otázka pár minút. Nevýhodou môže byť to, že každý výrobca priemyelných robotov má svoj programovací jazyk a to znamená, že je potrebné poznať viac programovacích jazykov.

4. Vyhradený offline programovací softvér (napr. RoboDK )

Používanie dobrého programovacieho softvéru v réžime offline môže veľmi uľahčiť programovanie Pick and Place aplikácií. Finálny program je možné vytvoriť do niekoľkých minút a je kompatibilný s akýmkoľvek robotom. Medzi taktéto softvéry patrí napríklad RoboDK.

5.  Programovanie pomocou virtuálnej reality

Tento typ programovania síce nepredstavuje bežné metódy programovania robotov, avšak v súčastnosti už existuje aj táto možnosť. Je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti bude tento spôsob využívaný čoraz viac.

Ktorá z uvedených metód je najefektívnejšia a najjednoduchšia?

Ak nie je až tak doležitá presnosť a váš robot podporuje funkciu ručného návádzania je vhodné využiť túto metódu. Avšak najjednoduchším spôsobom vytvorenia Pick and Place programu je použitie vyhradeného softvéru na programovanie offline (RoboDK a iné). Na prvý pohľad sa môže zdať, že tomu tak nie, avšak na vytvorenie programu Pick and Place aplikácií v softvéry RoboDk je potrebný menší počeť krokov ako pri iných metódach. To môže proces značne urýchliť a vytvoriť program za pár minút.

3 jednoduché kroky na vytvorenie programu vo vyhradenom softvéry

Ak sa na programovanie používa vyhradený offline softvér na vytváranie programu sú využité nasledovné kroky.

  1. Nastavte pracovnú stanicu robota v offline programovacom softvéry a to tak, že sa do stanice pridajú potrebné virtuálne zložky a vloží sa použitý robot. Nastavenie stanice nemusí obsahovať úplne presné zobrazenie pracovnej stanice do detailov. V skutočnosti je to strata času a je potrebné zahrnúť len správne položky.
  2. Vytvorte cieľové pozície v pracovnom prostredí. Nálsledne sa vytvoria referenčné rámce, ktoré sú na túto úlohu dôležité. Týmito rámcami sú: pozícia zdvihnutia, cieľové umiestnenie predmetu a dve pridružené polohy priblíženia.
  3.  Nakoniec je potrebné naprogamovať pohyby robota tak aby prechádzali predchádzajúcimi 4 rámcami.
RoboDK

Tieto 3 kroky stačia na vytvorenie programu pri Pick and Place aplikáciách.

Je to najozaj veľmi jednoduché riešenie, ktoré umožňuje ľahko a efektívne vytvárať program robota.

Zdroje:

Autor: Bc. Adamec Ján | Dailyaion | adamec@dailyaion.com