Vlajková loď medzi uchopovačmi je teraz k dispozícii aj v prachotesnej verzii a s certifikáciou ATEX | PGN-plus-P

Spoločnosť SCHUNK rozširuje rodinu svojich legendárnych univerzálnych uchopovačov PGN-plus-P. Všetky veľkosti PGN-plus-P sú teraz k dispozícii aj vo verzii ATEX pre používanie v oblastiach ohrozených výbuchom. Do konca roka budú všetky veľkosti ako súčasť katalógového sortimentu spoločnosti SCHUNK k dispozícii aj ako prachotesné verzie spolu so súpravami na dodatočnú montáž pre existujúce uchopovače. Výnimočné je pritom to, že prachotesnú verziu možno skombinovať s inými verziami, akými sú napríklad verzia ATEX, verzia s ochranou proti korózii, verzia pre vysoké teploty alebo presná verzia, čo užívateľom pri výbere variantov vybavenia zaručuje vyššiu flexibilitu. Okrem toho spoločnosť SCHUNK rozširuje aj rozsah veľkostí. V tomto roku sa pridávajú veľkosti 40, 160 a 240, čo znamená, že celý rozsah od 40 do 240 s uchopovacou silou 160 N až  5 000N a povolenými dĺžkami prstov od 65 mm do 355 mm bude štandardne pokrytý.

Bezúdržbový počas celej doby životnosti

S uchopovačom PGN-plus-P sleduje spoločnosť SCHUNK jasný cieľ: vyšší výkon pri rovnakom rušivom obryse. Hmotnosť v strede nástroja má byť čo najviac znížená pomocou výkonných bolidov. To umožňuje dynamické procesy, šetrí priestor a znižuje investičné náklady. To, že rozmer podpery medzi šiestimi ramenami nesúcimi zaťaženie na patentovanom viaczubovom vedení bol pred dvomi rokmi zväčšený o 40% a plocha oválneho piestu o približne 15%, spôsobilo na trhu rozruch. Zrazu bolo možné zaznamenať vyššie maximálne momenty, používať dlhšie prsty a manipulovať s ťažšími komponentmi. Používatelia si rýchlo uvedomili, že táto rezervná kapacita má význam aj vtedy, keď sa nedosahuje výkonový limit. Nová konštrukcia veľmi dobre predávaného modelu od spoločnosti SCHUNK minimalizuje opotrebenie a predlžuje životnosť aj pri normálnom zaťažení. Prispieva k tomu aj fakt, že už tak dosť veľká diagonálna ťahová plocha klin-hákového pohonu bola v prípade nového PGN-plus-P ešte viac zväčšená, vďaka čomu aj v tomto prípade dochádza k poklesu miery opotrebenia a k zvýšeniu procesnej spoľahlivosti. Pohybujúce sa mazacie kapsy na viaczubovom vedení navyše zaručujú, že klzné plochy sú neustále pokryté mazivom, a že uchopovače sú pri normálnych a čistých prevádzkových podmienkach po celú dobu životnosti bezúdržbové. Testy vo vlastných "skúšobniach" spoločnosti SCHUNK dokazujú, že nové moduly majú výrazný náskok voči svojim konkurentom na trhu práve v oblasti životnosti. Počty cyklov pohybujúce sa v strednej sedem-cifernej oblasti nie sú v prípade SCHUNK PGN-plus-P žiadnou zriedkavosťou. Z hľadiska používateľa je však ešte dôležitejším faktorom vysoká procesná spoľahlivosť modulov, ktorá výraznou mierou prispieva k bezporuchovej prevádzke zariadenia.

 Široký sortiment voliteľných prvkov

Sortiment zariadení z modelového radu PGN-plus-P je mimoriadny: Spoločnosť SCHUNK štandardne integrovala možnosti skrutkovania, podpory alebo centrovania. Pre zaručenie rovnomernej distribúcie tesniaceho vzduchu vo vnútri uchopovačov bola prípojka utesňovacieho vzduchu zámerne umiestnená do stredu. Na požiadanie sú moduly k dispozícii aj s prídavným pružinovým zaistením pre mechanické zachovanie uchopovacej sily a s kompenzačnými jednotkami pre kompenzáciu uhlových chýb. Rovnako pôsobivý je aj sortiment snímačov. Siaha od indukčných bezdotykových spínačov s mimoriadne jednoducho nastaviteľnými spínacími vačkami cez kompletne integrovateľné elektronické magnetické spínače a flexibilné snímače polohy pre detekciu maximálne piatich oblastí polôh až po analógové snímače s vysokým rozlíšením, ktoré umožňujú dosahovať presnosti merania až 0,03 mm. Pre použitie v strojoch, aplikácie v stiesnených priestoroch alebo použitia v nepriaznivých prostrediach, kde by káble ohrozovali procesnú spoľahlivosť, ponúka spoločnosť SCHUNK aj špeciálne rádiové snímače, ktoré bezdrôtovo snímajú zdvih uchopovacích čeľustí.

PGN-plus-P Vysoké uchopovacie sily a enormná stabilita: Výkonný uchopovač SCHUNK PGN-plus-P bude v budúcnosti takisto k dispozícii v prachotesnej verzii a verzii ATEX. Foto: SCHUNK
Prachotesný Teraz je k dispozícii aj prachotesná verzia SCHUNK PGN-plus-P. Spoločnosť SCHUNK navyše ponúka súpravy na dodatočnú montáž pre existujúce uchopovače. Foto: SCHUNK
Manipulácia s blokmimotorov Vďaka svojej vysokej hustote výkonu a jedinečnej škále voliteľných prvkov je vlajková loď SCHUNK PGN-plus-P na celom svete považovaná za štandard v oblasti univerzálnych uchopovačov. Foto: SCHUNK

Autor: SCHUNK