#05 PDM systémy (Product Data Managment)

PDM systémy sú v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou vývoja nových produktov v podnikoch. V každom podniku či organizácii existuje obrovské množstvo dokumentov a údajov. Niekde v nich majú celkom dobrý prehľad, inde nájsť nejaký doklad alebo informáciu predstavuje heroický výkon. Niekedy je to ešte horšie - vôbec netušíme, že potrebné informácie vlastníme a na ich získanie opakovane vynakladáme úsilie, čas a peniaze. Práve pre tieto komplikácie sa vyvinuli PDM (Product Data Managment – Manažment dát produktu) systémy, ktoré uľahčujú prácu s dátami o výrobku.
PDM systémy
Zdroj: www.visiativ-solutions.fr

Výpočtová technika je priam stvorená na archiváciu, správu a prevádzku dát a dokumentov. Keď si zoberieme bežný podnik, dáta produkuje každé oddelenie, kancelária, či divízia. Každá z nich využíva nejaký subsystém informačného systému podniku, a ten nejakým spôsobom spravuje dáta a dokumenty. Systémy na správu dát (tzv. Data Management) sa označujú rozličnými skratkami, ktoré nie sú jasne špecifikované, ale majú veľmi podobné zameranie.

Prečítaj si viac z kategórie: CAx systémy

Prakticky všetky rozsiahlejšie CAx systémy majú v sebe zabudovanú akúsi správu dát o výrobku, teda PDM. Ich úroveň a funkčnosť je rozmanitá. Keďže podnik je rozsiahly organizmus a obvykle mu takéto PDM nestačí, nasadili sa na CAx systéme nezávislé PDM systémy, nazývané celopodnikové. Ďalej sa budem podrobne zaoberať celopodnikovými systémami PDM. Bližšiu špecifikáciu PDM systémov si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: https://www.youtube.com/watch?v=H2eT3lwt6Yo&ab_channel=SOLIDWORKS Miesto PDM v podniku Systémy PDM, ako už sám názov hovorí, sa zaoberajú správou dát o výrobku. Konkrétnejšie:

  • spravujú údaje o výrobkoch
  • spravujú dokumentáciu o výrobkoch
  • riadia niektoré vybrané procesy
Zdroj: www.ptc.com

PDM systém má samozrejme opodstatnenie jedine v sieťovom prepojení. Tým nemôže dôjsť k použitiu nesprávnych dát, zásadne sa skracuje doba prístupu k ľubovoľnej informácii, zvyšuje sa akcieschopnosť používateľa a minimalizuje sa možnosť straty údajov. PDM spravuje tieto väzby a nepripustí, aby došlo k ich narušeniu bez uplatnenia vedomej zmeny. Trh si vyžaduje čo najrozmanitejšie výrobky a dodávatelia sú pod tlakom dodávať svoje produkty v mnohých variantoch. To si vyžaduje, aby už v etape vývoja a konštrukcie bolo pripravené variantné riešenie. Komunikácia s podnikovými informačnými systémami PDM nie je autonómny ostrov uprostred podniku. Musí odovzdávať dáta do informačného systému podniku a zároveň z neho i získavať nejaké informácie. Presúva predovšetkým kusovníky a najviac komunikuje s MTZ, z ktorej má možnosť požadovať nákup materiálu a čerpať dáta pre vývoj nových riešení alebo pri zmenovaní. Prínosy z nasadenia týchto systémov sú obrovské. Zásadne sa skracuje doba vývoja, znižujú sa náklady, znižuje sa chybovosť a tým rastie i kvalita. U nás sa dá v súvislosti s nasadzovaním PDM konštatovať, že ide len o prvé pokusy. Konkrétny príklad využitia PDM systémov si môžete pozrieť vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=8QqyH_DEh58&ab_channel=JavelinTechnologiesInc.%7CATriMechCompany Zdroje:

Autor: Dávid Borko | Daily Automation

 Našiel si nezrovnalosti v tomto príspevku? Daj nám o tom vedieť. Pomôžeš tým skvalitniť obsah portálu pre priaznivcov Daily Automation. Vopred ďakujeme za Tvoju ochotu!

info@dailyaion.com