Ovládanie SCARA robotov pomocou PC

RobotStudio dostáva nový add-on

Robot ControlMate 

je nový add-on simulačného softvéru RobotStudio od spoločnosti ABB. Slúži na ovládanie a kalibráciu SCARA robotov pomocou PC. Softvér určený na offline programovanie tak môže byť využitý na ovládanie pohybov robota v reálnom čase, vďaka čomu je možné robota programovať aj v prípade, že FlexPendant nie je k dispozícií.

Ovládanie SCARA robotov je jednoduchšie

Zjednodušenie inštalácie, programovania a ovládania robotov prináša mnoho výhod pre zákazníkov. Uľahčenie prístupu k týmto technológiám môže pomôcť malým a stredným podnikom s aizáciou a robotizáciou procesov. Ovládanie robotov pomocou PC alebo laptopu je flexibilnou alternatívou k tradičným metódam. Prvým robotom ktorý bude podporovať Robot Control Mate add-on je model IRB910INV a neskôr bude podpora rozšírená aj na ostatné roboty z portfólia ABB.

  Zdroje: