#03 Optoelektronické snímače

Vo všeobecnosti pozostáva snímač, ktorý pracuje na optickom princípe, zo zdroja svetla, fotocitlivého prvku a prenosového média. Často sa požadujú aj prídavné zariadenia, napríklad šošovky, optické vlnovody, zrkadlá, filtre, polarizátory, polopriepustné membrány a prerušovacie kotúče. Optický snímač vzdialenosti je skonštruovaný tak, že zmena vzdialenosti medzi dvoma súčasťami snímača resp. medzi jednou časťou snímača a pohyblivým objektom má za následok zmenu vlastností svetelného lúča, spôsobenú jeho prenosom, odrazom, pohltením rozptylom alebo ohybom. Väčšina optických snímačov posunutia využíva premenlivý odraz svetelného lúča. Najrozšírenejšia metóda sa zakladá na zmene intenzity svetla v dôsledku posunutia. Keďže svetlo má aj vlnový charakter, využíva sa aj meranie doby šírenia sa signálu, fázový posun a interferencia.

Základné typy optoelektronických snímačov: Jednocestná závora jednocestná závora Zdroj obr. http://senzortech.sk/ Reflexná závora

reflexná závora Zdroj obr. http://senzortech.sk/

Difúzny snímač Difúzny snímač Zdroj obr. http://senzortech.sk/