Oprava železničných tratí za pomoci robotov FANUC | Robel Rail

Robel Rail Automation & FANUC | Železničné siete v Európe naliehavo potrebujú renováciu. Len v Nemecku sa má do roku 2030 zrenovovať približne 4 200 km trate. Spoločnosť Robel Rail Automation vyvinula systém opráv, ktorý zahŕňa priemyselné roboty FANUC.

RObel Rail FANUC

„Naši zákazníci vidia veľkú potrebu plne automatizovaných systémov údržby s podporou robotov,“ uviedol Thomas Weis, vedúci vývoja v Robel Rail Automation.

Platí to najmä pre časovo náročné a komplikované opravy výhybiek, prípadne pohyblivých úsekov trate, dodal. Prevádzkovatelia železničnej siete čelia rastúcemu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, ako sú zvárači.

Testovanie systému od Robel Rail Automation v praxi

Robel Rail Automation je súrodenecká spoločnosť Robel Bahnbaumaschinen GmbH vo Freilassingu v Nemecku. Jeho systém pozostáva z vozňa, ktorý je ťahaný po koľajniciach a je vybavený dvoma robotmi od FANUC.

Roboty zisťujú vnútorné a vonkajšie chyby a autonómne ich opravujú pomocou procesov zvárania, frézovania a brúsenia.

Európske železničné siete už používajú prvé prototypy systémov a Robel povedal, že očakáva, že systém bude komerčne dostupný o dva až tri roky. Bavorská spoločnosť dodala, že jej systém bude bezpečne vykonávať nepretržitú údržbu a pomôže šetriť zdroje.

Opravárenský vagón obsahuje okrem robotov a kamerových systémov integrované skenery, ultrazvukové prístroje a systémy na meranie vírivých prúdov.

„Použitie robotov zabezpečuje konzistentnú, dobre zdokumentovanú kvalitu práce,“ poznamenal Weis. „Týmto spôsobom vylučujeme poškodenie, ktoré nie je viditeľné voľným okom, a sprístupňujeme údaje z meraní a spracovania našim zákazníkom digitálne.“

FANUC vidí budúcnosť v robotickej údržbe

Ralf Völlinger, generálny manažér pre robotiku v spoločnosti FANUC Europe, povedal, že je pre uvedené projekty a ich úspešnosť optimistický.

"Existuje veľká potreba modernizácie v železničnej či cestnej sieti," povedal. "Roboty môžu pomôcť urýchliť úspešné ukončenie dlhých a vyčerpávajúcych projektov a tiež aspoň čiastočne kompenzovať rastúci nedostatok pracovnej sily." https://youtu.be/CapzPehRBW4