Obchodné kontakty na dosah - Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018| SARIO

Bratislava

SARIO: Obchodné kontakty na dosah – Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018

Takmer dvesto slovenských a zahraničných firiem pripravených rokovať o nových obchodných kontraktoch v jeden deň a na jednom mieste, odborný program zameraný na inovácie, robotizáciu, aizáciu a elektromobilitu obohatený o jedinečné exponáty inovatívnych slovenských firiem – Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR 13. novembra 2018 Slovenskú kooperačnú burzu Bratislava 2018 (SKB), na ktorej dostane príležitosť nájsť si svojich nových obchodných partnerov viac ako 170 firiem zo Slovenska a 19stich krajín sveta.

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 bola zaradená do oficiálneho programu Predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine V4 a tento rok v línií nášho predsedníctva sa odborný program zameriava na nové vývojové trendy v inováciách, aizácii a robotizácii so zameraním na región V4. Odborníci z praxe,  zástupcovia odborných inštitúcií a štátu budú diskutovať o strategickom smerovaní priemyslu krajín V4, jeho konkurencieschopnosti vo vzťahu k inováciám (Podľa najnovších údajov Medzinárodnej federácie pre robotiku Slovensko je za rok 2017 s počtom 151 robotov na 10 000 pracovníkov lídrom pokiaľ ide o využívanie robotizácie v rámci strednej a východnej Európy) ako aj o nových konceptoch mobility a Smart City.

Celodenné bilaterálne rokovania účastníkom podujatia spestria unikátne partnerské exponáty: k téme inovácií a robotiky bude možné sledovať v akcií jedinečné bin pickingové riešenie inovatívnej slovenskej firmy, ktorá vyvíja najpokročilejšie 3D vision systémy a jej produktové portfólio zahŕňa kameru s najvyšším rozlíšením a presnosťou spomedzi existujúcimi 3D kamerami na globálnom trhu ako i medzinárodne ocenené 3D skenery a autonómne mobilné roboty. Pozornosť návštevníkov iste zaujme smart kaviareň s interaktívnou hrou na investora, riešenia osvetlenia z optických vlákien a LED technológie, alebo 3D tlačiareň s tlačovým objemom 1m3, ktorá patrí k najväčším 3D tlačiarňam na svete a používa špeciálny karbónový materiál a unikátne 3D tlačiarenské rameno na stavbu reálnych budov technológiou 3D tlače používajúce betón na mieru. Popri tom podnikatelia budú mať možnosť získať informácie z oblasti podpory zahraničného obchodu, štátnej pomoci, financovania exportu, účasti na veľtrhoch a výstavách ako aj individuálne konzultácie na tému superodpočtu nákladov na výskum.

„Vďaka Slovenskej kooperačnej burze, ktorá už 12 rokov prepája potenciál slovenských firiem so zahraničnými trhmi, objavili mnohé zahraničné spoločnosti možnosti Slovenska pre obchodnú spoluprácu alebo investície s pridanou hodnotou. SARIO systematicky pomáha slovenským firmám etablovať sa v silnej zahraničnej konkurencii poskytovaním kvalitných služieb spolu s organizovaním tohto nášho každoročne najväčšieho networkingového podujatia,“ uviedol generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

Formát podujatí Slovenská kooperačná burza patrí už 12 rokov k najväčším medzinárodným business-to-business (B2B) podujatiam na Slovensku. Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 privíta viac ako 170 firiem, pričom tento rok je pomer slovenských a zahraničných firiem vzácne vyrovnaný - 85 slovenských firiem a 83 spoločností z 19 krajín sveta (zastúpené sú napríklad firmy z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Vietnamu, Iránu, Izraelu alebo Ruska).

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2018 poskytne slovenským firmám jedinečnú príležitosť v rámci jedného dňa rokovať s niekoľkými desiatkami perspektívnych obchodných partnerov, nadviazať nové obchodné kontakty ako i priestor pre výmenu skúseností a networking s predstaviteľmi štátu, odborných inštitúcií a  zahraničných firiem, z ktorých mnohé budú na Slovensku vôbec po prvýkrát.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je štátna agentúra Slovenskej republiky, ktorá vznikla v roku 2001 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Poslaním agentúry je podpora exportných aktivít slovenských spoločností na globálnom trhu a prílev investícií na Slovensko. Od roku 2001 agentúra SARIO úspešne ukončila niekoľko stoviek investičných projektov a umožnila tisícom slovenských firiem rozvinúť ich aktivity v oblasti zahraničného obchodu. Medzi naše najväčšie úspechy patria realizované projekty spoločností Volkswagen, Jaguar Land Rover, KIA, PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia, Amazon, MinebeaMitsumi, Johnson Controls, IBM, Embraco, Samsung, Honeywell, Siemens a mnoho ďalších, ako aj vytvorenie a implementovanie funkčných platforiem a nástrojov  na podporu exportného potenciálu slovenských firiem.Viac informácií o podujatí

Dátum: 13. november 2018, registrácia otvorená do 26. októbra 2018! Miesto: Hotel Bratislava, Bratislava Kontakt: matchmaking@sario.sk

Autor:

SARIO | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Email: hovorca@sario.sk