Nový EPLAN Data Portal Request Process

EPLAN Data Portal | Manuálna príprava dát už patrí do histórie

Bežná stredne veľká strojárenská spoločnosť investuje v priemere až pätnásť pracovných hodín mesačne, aby vytvárala chýbajúce dáta o zariadení – to je čas, ktorý je možno využiť inde a lepšie. Spoločnosť EPLAN, poskytovateľ riešení, teraz ponúka podporu: vďaka novej funkcii Data Request Process si môžu zákazníci prostredníctvom kreditového systému objednať dáta jednotlivých zariadení v kvalite EPLAN Data Standard. Navyše sú podporované nové funkcie pre výber zariadení od spoločnosti ABB a Siemens, ktoré zjednodušujú konštrukčné práce, vrátane amerického formátu NFPA.

Josefine Heck

 “Nová funkcia Data Portal Request Process poskytuje našim zákazníkom maximálnú podporu pri vytváraní čo najúplnejších digitálnych dát zariadení,“ hovorí EPLAN Business Owner Master Data Josefine Hecková.

Monheim, Nemecko, máj 2022: Rýchly prístup k vhodným, najlepšie štandardizovaným dátam komponentov a zariadení – to je v súčasnej dobe každodenná požiadavka k projektovej práci. Aj keď EPLAN Data Portal ponúka dáta pre milióny komponentov, niekedy sa môže stať, že požadované dáta nie je možné na portáli nájsť. Užívatelia doteraz museli také dáta vytvárať alebo upravovať sami, čo je časovo, a niekedy i finančne náročné. S novou funkciou Data Portal Request Process môžu užívatelia túto úlohu prenechať firme EPLAN. To ušetrí veľa práce s vytváraním dát jednotlivých zariadení a zaistí použitie správnych, štandardizovaných dát.

Od požiadavky k dátam zariadení

Ak užívateľ pracujúci na projekte vyžaduje dáta zariadení, ktoré nenašiel v databáze, môže individuálne požiadať firmu EPLAN o ich vytvorenie.

Po novom sú k tomuto účelu v prostredí EPLAN Data Portal vytvorené predplatené kredity, ktoré môže užívateľ použiť pre každú svoju požiadavku na vytvorenie potrebných dát k zariadení. Tým EPLAN následne behom niekoľko dní vytvorí požadované dáta zariadení, ktoré sú v súlade s požiadavkami EPLAN Data Standard.

EPLAN Data Portal Request Process

Data Portal Process.jpg: Jednoduché vstupné dialógové okno v EPLAN Data Portal pomáha konštruktérom rýchlo si vyžiadať potrebné dáta.

Táto nová služba poskytuje firmám významnú úsporu v rámci ich inžinierskej práce. EPLAN Business Owner Master Data Josefine Hecková vysvetluje: „Nová funkcia Data Portal Request Process poskytuje naším zákazníkom maximálnu podporu pri vytváraní maximálne kompletných digitálnych dát zariadení. Týmto spôsobom im pomáhame, aby sa mohli sústrediť na skutočne hodnotné plnenie inžinierskych úloh.“

Integrovaný štandard NFPA

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou a navrhovaním strojov a strojných zariadení, sa často stretávajú s náročnou úlohou pripraviť dokumentáciu v súlade s normami platnými pre jednotlivé krajiny. Krajiny ako Čínska ľudová republika alebo Spojené štáty americké, majú svoje vlastné štandardy – v USA sú to napr. štandardy NFPA, ktoré sú teraz po novom súčasťou EPLAN Data Portal. V portáli je navyše integrovaný filter, ktorý umožňuje vyhľadávanie dát zariadení podľa tohto štandardu, čo umožňuje ľahšiu spoluprácu.

Prečítaj si taktiež: EPLAN: Výmena PLC dát so systémom TIA Portal

ABB a Siemens: Nové funkcie pre výber zariadení na portáli

Začlenenie nových funkcií pre výber zariadení je pre užívateľov portálu ďalšou výhodou. ABB e-Configure - nedávno bol do portálu integrovaný globálny konfigurátor, ktorý podporuje výber ističov pre ochranu motorov, istiacich relé a výkonových spínačov. Po novom je súčasťou portálu taktiež Siemens Electrical Product Finder, pomocou neho môžu konštruktéri nájsť dáta napr. pre kompaktné spúšťače Sirius, relé preťaženia a monitorovacie relé, aby sme vymenovali aspoň niekoľko zariadení.

Eplan ABB e-Configure

ABB e-Configure.jpg: Integrovaná funkcia výberu zariadenia ABB e-Configure umožňuje v EPLAN Data Portal jednoduchú konfiguráciu ističov pre ochranu motorov, istiacich relé a výkonových spínačov.

Rozšírený EPLAN Data Standard

Viac ako 500 000 súborov dát zariadení v EPLAN Data Portal už splňuje kritériá vysokej kvality EPLAN Data Standard. Spoločnosť EPLAN chce v záujme svojich zákazníkov tento súbor ďalej rozširovať. Prvým krokom je definovanie ďalších skupín produktov, vrátane oblasti fluidných technológií, kde už budú integrované i skupiny výrobkov, ktoré skôr neboli k dispozícií. Spoločnosť Festo, jeden z najdôležitejších dodávateľov v odvetví pneumatických systémov, už nahrala štvrtinu svojich takmer 50 000 zariadení do portálu v kvalite EPLAN Data Standard. Pre užívateľov to znamená, že majú k dispozícií ucelené dáta, ktoré môžu byť použité a ďalej obohacované v celom inžinierskom procese.

Autor: 

Autor: EPLAN CZ&SK www.eplan-sk.sk