Novinka na trhu ? FOTO MESIACA :) ...Núdzové zastavenie stroja!

Núdzové zastavenie predchádza alebo obmedzuje nebezpečenstvo zranenia obsluhy, prípadne obmedzuje riziko vzniku nehody, ktorá by mala za dôsledok škodu na stroji alebo na pracovnom materiáli. Nebezpečenstvo môže nastať v niekoľkých prípadoch, a to ako porucha stroja alebo tiež vinou ľudského faktora.

Pozrite sa na vynaliezavých elektrikárov, ktorí si vytvorili vlastné Emergency Stop alebo teda po SVK: Núdzové zastavenie  :)

NOT AUS / Emergency Stop / Núdzové zastavenie stroja !!!

Emergency stop