Nové obchodné kontakty na dosah – Slovenská kooperačná burza Nitra 2018

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala 23. mája 2018 podujatie zo série SARIO Business Link - Slovenskú kooperačnú burzu Nitra 2018 (SKB).

SKB bola súčasťou oficiálneho sprievodného programu 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Formát podujatí Slovenská kooperačná burza patrí už 12 rokov k najväčším a najprestížnejším medzinárodným business-to-business (B2B) podujatiam pre slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku.

„SARIO systematicky pomáha slovenským firmám etablovať sa v silnej zahraničnej konkurencii poskytovaním kvalitných služieb i organizáciou tohto networkingového podujatia. Aj vďaka SKB objavili mnohé zahraničné spoločnosti potenciál Slovenska pre obchodnú spoluprácu či pre investície s pridanou hodnotou,“ uviedol generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

Slovenská kooperačná burza Nitra v jeden deň a na jednom mieste znovu poskytla firmám príležitosť vymeniť si skúsenosti z praxe, ako aj možnosť nadviazať nové obchodné kontakty a zapojiť sa do subdodávateľských reťazcov nadnárodných spoločností.

„Som veľmi rád, že súčasťou tohto ročníka je aj Inovačný workshop pre spoločnosť Jaguar Land Rover, ktorý poskytne 12-tim inovatívnym slovenským spoločnostiam príležitosť prezentovať svoje portfólio,“ vyzdvihol generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič.

NEPREHLIADNI: Slovenská kooperačná burza Bratislava - November 2018

Na podujatí Slovenská kooperačná burza Nitra 2018 sa zúčastnilo 87 slovenských firiem a 17 spoločností z 8 krajín sveta, medzi nimi z Česka, Veľkej Británie, Japonska či USA, ktoré absolvovali za jeden deň 529  vopred naplánovaných bilaterálnych rokovaní.

Okrem podpory exportu sa aktuálny ročník SKB v Nitre zameral na potenciál slovenského strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví. V rámci odborného programu odborníci z praxe, ako aj zástupcovia štátu diskutovali na témy ako automobilové strojárstvo a mobilita budúcnosti, výzvy zamerané na podporu inovácií a elektromobilita a jej dosah na dopravu a priemysel, ktoré súvisia s budúcim vývojom našej ekonomiky.

Podujatie návštevníkom spestrili i toho roku unikátne partnerské exponáty – 3D tlačiareň s tlačovým objemom 1m3, elektrický monopost, elektromobil Nissan LEAF, univerzitné projekty, taktiež workshopy a individuálne konzultácie z oblasti podpory zahraničného obchodu, štátnej pomoci, financovania exportu, aktuálnych výziev na podporu inovácií z fondov EÚ či účasti na veľtrhoch a výstavách.

Slovenská kooperačná burza od svojho vzniku doposiaľ priniesla možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál viac ako 2 000 firmám z 38 krajín sveta, ktoré medzi sebou odrokovali viac ako 5 000 stretnutí.