Nová technológia senzorov pomáha pri riešení starých známych problémov | SICK optoelektronický snímač

Optoelektronický snímač | Keď spoločnosť Aztro oslovila svojho dlhoročného partnera SICK ohľadom problému jedného svojho zákazníka s detekciou na dopravníkovom páse, využila firma SICK príležitosť predstaviť nový senzor s funkciami spĺňajúcimi požiadavky, ktoré prichádzajú z trhu.

"Eso" v inteligentnej automatizácii

Ideálne riešenie pre detekciu objektov na dopravníkových pásoch

Kevin Zarczynski, predajný inžinier spoločnosti SICK Australia, bol na mieste len pár hodín po prvom telefonáte, aby našiel funkčné riešenie pre zákazníka Aztro. Uvedený zákazník sa špecializuje na označovanie úzkych, priehľadných obalov pre produkty, ako je plátkový syr a údeniny. Ultrazvukové senzory, ktoré sa používali na detekciu obalov za účelom presného označenia, však nepriniesli vytúžený výsledok.

optoelektronický snímač

Niall Lynch, konateľ spoločnosti Aztro, vysvetľuje, že etiketovacie stroje firmy Aztro boli navrhnuté pre prácu s toleranciou +/-1 mm, a ultrazvukové senzory neboli pri tomto type produktov schopné držať krok s kolísaním rozmerov obalov. „Zákazník za nami prišiel, aby sme našli riešenie. Obrátili sme sa potom na Kevina zo spoločnosti SICK,“ hovorí Niall Lynch. „Prevažnú časť našich senzorových riešení odoberáme od spoločnosti SICK. Ak teda potrebujeme nové riešenie alebo chceme niečo urobiť inak, obrátime sa vždy na Kevina s prosbou, aby nám predostrel dostupné alternatívy.“ Niall Lynch na druhý deň ukázal Kevinovi Zarczynskimu vzorku týchto plochých obalov a počas veľmi krátkej doby bolo nájdené riešenie.

Prečítaj si taktež: AGV v plnej senzorovej výbave od SICK

Úplne nový optoelektronický snímač

„Predstavili sme optoelektronický snímač, ktorý týždeň predtým ešte neexistoval. Zdal sa nám ako ideálne riešenie,“ hovorí Kevin Zarczynski. U tohto nového snímača sa jedná o optoelektronický snímač WTB4 Double-Line.

„Tento optoelektronický snímač je viacúčelový produkt, ktorý ponúka funkcie požadované našimi zákazníkmi. Je ideálny na detekciu nízkych lesklých produktov na pohybujúcom sa páse,“ hovorí Kevin Zarczynski.

Nový optoelektronický snímač rieši aj problémy, ktoré vznikajú v dôsledku nie celkom rovnomerného povrchu dopravníkového pásu. „V dopravníkovom páse tohto zákazníka sú malé otvory, a senzory preto musia dokázať detekovať iba produkt a vytesniť medzery v dopravníkovom páse,“ objasňuje Zarczynski.

Optoelektronické snímače W4F SICK

Ďalším jedinečným predajným argumentom pre WTB4 Double-Line je jeho užívateľská prívetivosť, od inštalácie až po každodennú prevádzku. „Firma Aztro dokázala systém namontovať skôr, ako sme ho vôbec mohli predviesť. Technológia sa vyznačuje jednoduchou obsluhou a problémy našich zákazníkov riešia úžasným spôsobom. Efektivita a kapacita austrálskeho obalového priemyslu sa tým zásadne zvýšia,“ pokračuje Kevin Zarczynski.

Po príchode na miesto pomohol Kevin Zarczynski a aplikačný inžinier spoločnosti SICK demonštrovať možnosti tohto optoelektronického snímača Double-Line. Zákazník potom požiadal o uvedenie do prevádzky na svojej výrobnej linke a dostal výsledok presne podľa svojich predstáv. Riešenie problému detekcie obalov pomocou nového optoelektronického snímača so sebou prinieslo ďalšie výhody, od priaznivých nákladov na obstaranie až po ľahké nastavenie pomocou funkcie BluePilot bez reflektora a to všetko pre použitie na krátku vzdialenosť a pre maximálne ploché a úzke objekty.

Riešenie pre plynulú výrobu

„Mali sme veľa prestojov, pretože pri každej zmene produktu na linke sme museli znovu nastavovať ultrazvukové senzory, pri niektorých linkách sa vystrieda päť až desať rôznych produktov denne,“ hovorí Niall Lynch. „Predtým sme strávili veľa času správnym nastavovaním senzora. Tento nový optoelektronický snímač nám teraz umožňuje vykonať jediné nastavenie pre celú výrobnú linku. To sme chceli svojmu zákazníkovi jasne deklarovať. Boli s konečným výsledkom nadmieru spokojní, pretože tento optoelektronický snímač im umožnil plynulú výrobu.“

Autor: SICK

SICK