Nová generácia procesných snímačov Turck | MARPEX

Spoločnosť Turck pridáva do svojho portfólia procesných snímačov novú sériu snímačov tlaku PS+, strážičov prietoku FS+ a snímačov teploty TS+

MÁM ZÁUJEM O PROCESNÉ SNÍMAČE TURCK

Snímače tlaku

TURCK Snímač tlakuRobustné snímače série PS+ predstavujú generačnú zmenu v technológií snímačov tekutín, ktoré umožňujú zákazníkom používať spoľahlivé meracie prístroje s intuitívnym ovládaním. Snímače boli už pri uvedení na trh ocenené dizajnovou cenou iF Design Award.

Snímače tlaku PS+ je možné uviesť do prevádzky obzvlášť jednoducho. Je možná obrátená montáž ako aj otáčanie hlavy v rozsahu 340°.  Po pripojení snímač automaticky rozpozná aký typ signálu je požadovaný riadiacim systémom alebo zbernicovým modulom – PNP alebo NPN, prúdový alebo napäťový. Pre integráciu do systémov s rozhraním IO-Link je tiež k dispozícii režim kompatibility. Obslužné rozhranie s kapacitnými dotykovými tlačidlami a dvojfarebným displejom umožňuje vykonať rýchle nastavenie vo formáte jednoduchého textu (v súlade so štandardom Turck alebo VDMA) a je chránené uzamykacím mechanizmom proti nechcenému použitiu.

Hermeticky uzavretá dotyková klávesnica zabezpečuje vyššiu odolnosť voči nečistotám a kvapalinám. Snímače tak spĺňajú požiadavky stupňa krytia IP6K6K, IP6K7 a IP6K9K. Séria PS+ je určení pre rozsahy tlakov do 600 barov a je k dispozícii s osvedčenými keramickými meracími členmi (PS310) a tiež kovovými meracími bunkami (PS510). Tieto snímače majú odolnosť voči pretlaku až sedemnásobok menovitého tlaku.

Strážiče prietoku

FS+ je dodávaný v púzdre z nerezovej ocele, s jednodielnym priesvitným predným krytom, ktorý funguje podobne ako smartphone s dotykovou obrazovkou a tým nedochádza k opotrebeniu.

Okrem prietoku môže snímač FS+ kontrolovať aj teplotu média.

Nie je tu dôležité, ako je sonda v potrubí umiestnená. Dvojfarebný  11segmentový LED pásik umožňuje zobrazovať hodnoty prietoku alebo teploty podľa potreby. Optimálnu čitateľnosť displeja zaručuje možnosť otočenia krytu snímača a displeja o 340°.

Pre rýchle uvedenie do prevádzky FS+ automaticky rozpozná signály PNP/NPN. Užívatelia môžu nastaviť spínací bod behom niekoľkých sekúnd pomocou funkcie Quick Teach. Vďaka monitorovacej funkcii Delta Flow sú všetky funkcie učenia aktivovaní iba vtedy, keď je prietok konštantný, čím sa eliminujú potenciálne zdroje chýb. Robustné materiály a bezšvové tesnenie snímača umožňuje dosiahnutie stupňa krytia IP6K6K, IP6K7 a IP6K9K. To umožňuje použitie FS+ v drsných prostrediach a napríklad spoľahlivo kontrolovať chladiace okruhy alebo čistiace procesy.

Snímače teploty

K dispozícii sú kompaktné zariadenia s integrovanou teplotnou sondou (TS700), ako aj procesné a zobrazovacie jednotky (TS720) na pripojenie odporových teplomerov alebo termočlánkov. Kompaktné zariadenia TS700 pracujú v rozsahu merania od -50 do +150 ° C. V závislosti na pripojenej teplotnej sonde môžu jednotky typu TS720 pokrývať teplotné rozsahy od -200 do 1 800 ° C.

Ako člen novej série procesných snímačov, ktorý získal cenu iF Design Award, snímače TS+ uspokojujú aj rastúci dopyt po priamom uvedení do prevádzky a vysokej dostupnosti zariadení. Podporuje to robustné puzdro z nehrdzavejúcej ocele s dotykovým ovládaním namiesto mechanických ovládacích prvkov, ktoré sú vďaka ochrane IP67 a IP69K ideálne vhodné pre použitie v náročných priemyselných podmienkach. Okrem procesných hodnôt poskytuje rozhranie IO-Link používateľovi veľké množstvo údajov o monitorovaní stavu pre inteligentné aplikácie IIoT.

Pre zjednodušenie uvedenia do prevádzky sú zariadenia TS + vybavené automatickou detekciou typu výstupu (PNP / NPN alebo prúd / napätie), ako to už ponúkajú snímače tlaku a prietoku PS+ a FS+. Procesorové jednotky série TS720 tiež detekujú typ teplotnej sondy (TC alebo Pt), čím eliminujú častý zdroj chýb. Ak je TS+ integrovaný do existujúcich inštalácií alebo nahrádza existujúce snímače, výber rôznych profilov procesných dát IO-Link umožňuje rýchle prispôsobenie zariadenia bez potreby náročných úprav v riadiacej jednotke.

marpex

Marpex, s.r.o.

Športovcov 672 018 41 Dubnica nad Váhom tel./fax: +421 42 4440010-1 mobil: +421 903 214 610 e-mail: mosuch@marpex.sk www.marpex.sk