NÁRODNÉ FÓRUM PRODUKTIVITY 2022

Hospodárske spomalenie, nedostatok surovinových vstupov, pandémia, prudký nárast cien energií a surovín, nekontrolovateľný rast inflácie, konflikt na Ukrajine, náznaky hospodárskej recesie sú reťazcom kríz vážne zasahujúcich do podnikania s dosahom na hospodárenie štátu.

„Je východiskom z kríz podnikov produktivita?“

Slovenské centrum produktivity (SLCP), v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Katedrou priemyselného inžinierstva (KPI UNIZA), organizuje Národné fórum produktivity 2022.

NÁRODNÉ FÓRUM PRODUKTIVITYNÁRODNÉ FÓRUM PRODUKTIVITY 2022 - Témy:

Chcem sa PRIHLÁSIŤ

V programe vystúpia lídri slovenského priemyslu, riaditelia, vrcholoví manažéri, zástupcovia akademickej obce a zástupcovia firiem z rôznych oblastí priemyslu s aktuálnymi témami:

 • Faktory rastu produktivity a konkurencieschopnosti priemyslu.
 • Prístupy EÚ ku riešeniu hospodárskych kríz a rastu produktivity a konkurencieschopnosti.
 • Práca 4.0 – Prognóza očakávaného vývoja zamestnanosti do roku 2030.
 • Typy kríz v podnikovej sfére. Továrne budúcnosti – kam bude smerovať ďalší vývoj?
 • Rast produktivity podniku s využitím technológií digitálneho a virtuálneho podniku.
 • Dielenský manažment a jeho vplyv na produktivitu.
 • Transformácia podniku – cesta k zlepšovaniu produktivity a konkurencieschopnosti.
 • Potenciály štíhle výroby v automatizovaných výrobách.
 • Postup zavádzania prvkov štíhlej výroby.
 • Priemyselné inžinierstvo a jeho úlohy v rámci Priemyslu 4.0.
 • Technológie pre priemysel 5.0.
 • Automatizácia logistiky – ako postupovať pri zavádzaní v priemysle 4.0.
 • Automatizácia a robotizácia procesov – smerovanie k Priemyslu 4.0.
 • Postup zavádzania prvkov štíhlej výroby.
NÁRODNÉ FÓRUM PRODUKTIVITY time

Prednášajúci

Zástupcovia výrobných firiem:
 • Úspešní podnikatelia, riaditelia a vrcholoví manažéri, zástupcovia výrobných firiem z rôznych oblastí priemyslu – automobilový priemysel, strojársky priemysel, chemický priemysel, potravinársky priemysel, firmy poskytujúce služby
Predstavitelia vlády a vládnych organizácií
 • Vrcholoví predstavitelia vlády SR, ktorí ovplyvňujú podnikateľské prostredie a spolupracujú pri nastavovaní podporných nástrojov na prekonávanie nepriaznivej hospodárskej situácie
Zástupcovia akademickej obce:
 • Vrcholoví predstavitelia akademických inštitúcií a ich spolupráca a podpora priemyselných firiem

Priláška

Zdroj: www.nfp.sk

Gabriela Gabajová mob: +421 902 091 854 mail: nfp@slcp.infogabriela.gabajova@slcp.info