Poznáš 3 najdôležitejšie zákony robotiky?

Pomáhať ale neubližovať, to sú princípy, ktorými sa dnes musí riadiť každý robot aj umelá inteligencia. S technologickým rozvojom sú to zároveň témy, ktoré sú pre odborníkov stále aktuálnejšie. Prvý „robotický zákonník“ oslávil v marci tohto roku narodeniny. Tri zákony robotiky poznáme už 82 rokov.

Bol začiatok roku 1942 a svet drvila druhá svetová vojna. Všetky strany konfliktu sa predbiehali v tom, kto získa nad súperom technologický náskok. Pribúdali nové vynálezy, niektoré ľuďom uľahčovali život, iné budili hrôzu. Už vtedy bolo jasné, že technológie budú stále múdrejšie a že je potrebné nastaviť im hranice, aby sa pre ľudstvo nestali hrozbou. Uvedomoval si to aj mladý spisovateľ Isaac Asimov. V marci 1942 vyšla jeho poviedka Hra na naháňačku, v ktorej formuloval svoje slávne Tri zákony robotiky a navždy tak ovplyvnil svet modernej vedy.

Ako znejú Tri zákony robotiky?

Princípy a pravidlá, ktoré sa dnes pri programovaní využívajú sú poskladané z rozsiahleho súboru špecifických situácií, na ktoré musí vedieť stroj adekvátne reagovať. Základné princípy ale zostávajú rovnaké a Tri zákony robotiky sa stále vyučujú na školách. Asimov ich formuloval takto:

  • Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby bolo človeku ublížené.
  • Robot musí poslúchnuť príkazy človeka, okrem prípadov, keď sú tieto príkazy v rozpore s prvým zákonom.
  • Robot musí chrániť sám seba pred poškodením, okrem prípadov, keď je táto ochrana v rozpore s prvým alebo druhým zákonom.

Aj keď spisovateľova úvaha vzbudila vo svete ohromný ohlas, sám Asimov bol veľmi opatrný, pokiaľ prišla reč na tému autorstva zákonov. Uvádzal totiž, že zákony sú vlastne jasné už od počiatku a ľudia ich vždy podvedome vnímali. Jeho prínos vraj spočíval hlavne v tom, že ich formuloval v krátkych vetách. O to viac pre neho musela byť skľučujúca úvaha, ku ktorej dospel ku koncu svojej kariéry.

„Do súčasnosti som publikoval aspoň 20 miliónov slov. Ale som presvedčený, že zo všetkých tých miliónov slov, ktoré som publikoval, prežije ďalších 100 rokov iba 60. Tých 60, ktoré tvoria Tri zákony robotiky,“ uviedol spisovateľ v roku 1986 v talk show Harolda Hudsona Channera.

Etika robotov sa stále vyvíja

Formulovanie troch zákonov robotiky bol len začiatok. Prvé pravidlá sa postupne snažili nasledovníci dopĺňať a rozvíjať. Napríklad bulharskí sci-fi autori ako Ljuben Dilov či Nikola Kesarovski sa pokúsili tri zákony rozšíriť o ďalšie dva: „Robot sa musí vždy preukazovať ako robot.“ a „Robot musí vedieť, že je robot.“ Ďalší myslitelia volali napríklad po presnejšej definícii pojmov , alebo detailnejšom rozpracovaní toho, čo vo svojom dôsledku zákony znamenajú.

Otázok, ktoré vo svete robotickej etiky pretrvávajú ale zostáva mnoho. V posledných rokoch sa vývoj po prvýkrát v histórii začal dostávať do fázy, kedy je potrebné teoretické úvahy previesť do praxe. Svet robotickej etiky poháňa teraz dopredu hlavne rozvoj autonómnych áut.

Prečítaj si taktiež: Chytré opcie v robotike: využívajte potenciál aizácie naplno!

MIT v roku 2018 publikoval priebežné výsledky svojho dlhodobého projektu Moral Machine. Ten skúma, ako by sa ľudia z celého sveta zachovali, keby boli v pozícii autonómneho vozidla v momentoch, keď už nie je možné zabrániť dopravnej nehode. Výsledky ukázali, že aj keď ľudia zdieľajú spoločné hodnoty, pri riešení konkrétnych situácií už sa nezhodnú. Poukázalo to na dôležitú vec, a to že základy, ktoré položil Asimov síce platia, no odpovede na otázky, ako sa majú roboty správať v konkrétnych situáciách, ešte nemáme.

Fanuc Slovakia s.r.o

Fanuc portfólio |ako vybrať robota

Autor: FANUC Slovakia s.r.o.

Pri Jelšine 3636/ 1, 949 01 Nitra

Zdroj: factoryaion.cz