MVK Fusion | Murrelektronik

MVK Fusion

... je pozvánkou na štandardizáciu modulárnych jednotiek a otvára dvere do stratégie jedného modulu

Modul PROFINET/PROFIsafe zjednocuje tri elementárne funkcie inštalačnej techniky:

 • digitálne štandardné senzory a ovládače
 • digitálne bezpečnostne zamerané senzory a ovládače
 • IO-Link

Táto funkcia je výrazne inovovaná. Umožňuje nové a ukážkové koncepty pre aizáciu. Inštalácia je jednoduchšia a rýchlejšia.

Komplexnosť v nastavovaní parametrov sa znižuje rozhodujúcim spôsobom pomocou MVK Fusion, lebo sa kompletne vykonáva v Engineering Tool bezpečnostného riadenia. Tvorca softvéru a elektrokonštruktér sa nemusia viac zapracovávať do špecifických pomôcok a príručiek výrobcu.

S MVK Fusion je potrebných menej modulov so zbernicami na modulárnu jednotku, v najlepšom prípade iba jeden. Ponúka to atraktívne šance pre množstvo aizačných aplikácií.

Modul pre maximálnu rozmanitosť

Na module zbernice MVK Fusion je zvláštnosťou jeho rozmanitosť. Zjednocuje tri elementárne funkcie inštalačnej techniky - digitálne štandardné senzory a ovládače, digitálne senzory a ovládače zamerané na bezpečnosť a tiež IO-Link.

 • Dve digitálne štandardné zásuvné miesta sa dajú voľne obsadiť parametrami ako vstup alebo výstup - presne tak, ako to vyžaduje aplikácia.
 • Štyri bezpečnostne zamerané zásuvné miesta sa starajú o to, aby sa zapojili do inštalačného konceptu takmer všetky digitálne požiadavky na bezpečnosť bez zvýšených nákladov.
 • Obe zásuvné miesta IO-Link poskytujú mimoriadne veľký funkčný objem, pretože integrujú do systému zbernice tiež komplexné senzory a ovládače. Okrem toho sú vhodné na rozšírenie digitálnych štandardných signálov s efektívnymi nákladmi cez rozbočovače IO-Link.

Zjednodušuje to inštaláciu, umožňuje úsporu miesta a znižuje počet potrebných modulov.

Maximálna flexibilita pre bezpečnostné používanie

MVK Fusion spája bezpečnostno-technické stanovenia úloh riešenia inštalácie do jedného modulu:

 • S tromi bezpečnými vstupnými portami vždy s dvomi kanálmi sa zbierajú signály typických bezpečnostných senzorov, ako tlačidlá núdzového vypnutia, svetelné závory, obojručná obsluha, ochranné dvere atď. - až po maximálnu výkonnostnú úroveň e.
 • Pri bezpečnom výstupnom porte s dvomi výstupmi sa dajú nastaviť parametre podľa spôsobu používania (spínanie PP, PM alebo PPM) a umožňuje tak pripojenie rôznych druhov ovládačov až po dvojité ventily a ostrovy s ventilmi - tiež v tomto prípade až po maximálnu výkonnostnú úroveň e.
 • Špeciálny port Class-B-IO sa stará o to, aby sa dali nástroje IO-Link ako ostrovy s ventilmi alebo rozbočovače bezpečne vypínať až po výkonnostnú úroveň d.

MVK Fusion tak umožňuje dosiahnutie vysokej bezpečnostno-technickej úrovne - poskytuje to optimálnu ochranu pre človeka a stroj!

Bezpečnostné nastavenie parametrov niekoľkými kliknutiami myšou

S MVK Fusion je nastavenie parametrov senzorov a ovládačov zameraných na bezpečnosť pozoruhodne jednoduché: Niekoľkými kliknutiami myšou sa zvolí bezpečnostná funkcia (napr. svetelná mriežka alebo tlačidlo núdzového vypnutia) v Engineering Tool bezpečnostného riadenia - a nastavovanie parametrov je úplne ukončené.

Užívateľ - väčšinou tvorca softvéru a elektrokonštruktér – nepotrebujú špeciálne znalosti o parametroch modulu. Extra pracovný krok verifikácie (výpočet CRC) cez prídavný špeciálny softvér špecifický pre výrobcu odpadá. Prebieha to rýchlo a šetrí nervy, lebo sú vylúčené chybné zadania.

Vysoký výkon

Moduly sú vhodné na používanie s Conformance Class C (IRT), Shared Device a Netload Class III. Tak nestojí používaniu aplikácií, v ktorých sa vyžaduje maximálny výkon a absolútna spoľahlivosť, nič v ceste. Sú základom pre riešenia PROFINET par excellence.

shop.murrelektronik.sk

Široké spektrum používania a bohaté možnosti diagnostiky

 • Robustné kovové teleso s plným odliatkom otvára široké spektrum používania - až po externé zváračské aplikácie
 • Modul ukladá chyby v časovom poradí na integrovaný internetový server, tiež pri výpadku napätia - je spustené nájdenie chyby namiesto hľadania chyby, znižujú sa doby prestojov
 • Pomocou otočného vypínača sa priamo na module nastaví bezpečnostná adresa - a cez „000“ sa dá MVK Fusion vynulovať tiež po nastaveniach od výroby
 • Používanie je možné tiež pri vysokých vonkajších teplotách (až do 60° C) v kombinácii s vysokým prúdom (až do 16 A) - voliteľné chladiace teleso pre tieto extrémne podmienky rozširuje možnosti používania.
 • Modul sa dá – čo je neobvyklé – používať tiež na vysoko položených výrobných miestach (do 3000 metrov)

Každý samostatný kanál sa kontroluje na chyby ako preťaženie, skrat senzorov alebo pretrhnutia kábla - bohaté možnosti diagnostiky zabezpečujú, že chyba bude rýchlo identifikovaná, analyzovaná a odstránená

Viac informácii: www.murrelektronik.sk Murrelektronik Slovakia s.r.o Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 3211 1127