Priemysel 4.0 v strednej a východnej Európe | MURR Elektronik

Vďaka dynamickým trhom a priemyslu 4.0 Murr Elektronik intenzívne expanduje v strednej a východnej Európe (CEE)

Viedenský územný celok je naďalej atraktívny pre CEE ako hnacia sila

Stredoeurópske a východoeurópske krajiny patria medzi hlavné regióny expanzie spoločnosti Murrelektronik. Tento región, ktorý je riadený z centrály pre CEE vo Schwechate pri Viedni, predstavuje dynamický motor pre rozvoj, ktorý každoročne prináša 14 % nárast obratu a jednou desatinou prispieva do celkového obratu koncernu. Murrelektronik je ako nadnárodne pôsobiaci špecialista na decentralizovanú automatizačnú techniku s centrálou koncernu v nemeckom Oppenweileri činný po celom svete a zamestnáva vyše 2 200 pracovníkov. Viac než 24 000 zákazníkov patria medzi nich ABB, Siemens, Rosenbauer, BMW, Daimler, Ford a Liebherr stavia vo svojich výrobných reťazcoch na inteligentné riešenia decentralizovanej automatizácie, ktoré vyvinul Murrelektronik. Konateľ Andreas Chromy, ktorý má na starosti Rakúsko a CEE región, vidí vytrvalo kladnú dynamiku na svojich trhoch aj v rokoch 2017/18. Hlavným turbo pohonom v dynamickom raste boli predovšetkým Slovensko a Maďarsko, kde vďaka prekvitajúcemu automobilovému priemyslu zaznamenali až 30 % rast, a takisto narastajúci význam témy priemysel 4.0 v Rakúsku. To, že oblasť okolo Viedne je naďalej atraktívnym hnacím motorom pre CEE, ukazuje štúdia viedenskej Hospodárskej univerzity, výsledok ktorej znamená pozitívny výhľad pre hlavné mesto krajiny.

Foto (zľava doprava): Odborný asistent Dr. Arnold Schuh (riaditeľ Centra kompetencií pre vznikajúce trhy a CEE na Hospodárskej univerzite vo Viedni), Andreas Chromy (konateľ Murrelektronik za Rakúsko a CEE), Jörg Krautter (viceprezident Murrelektronik pre automatzáciu)

Jedným z dynamických regiónov rastu celosvetovo pôsobiaceho elektronického koncernu Murrelektronik sú štáty strednej a východnej Európy, ktoré sú riadené z centrály CEE vo Schwechate pri Viedni. Obrat v 16 krajinách toho regiónu sa darilo v posledných rokoch kontinuálne zvyšovať a momentálne dosahuje približne 20 miliónov eur. O rast obratu sa starajú predovšetkým trvalo rastúci automobilový priemysel na Slovensku a v Maďarsku a takisto rozširovanie strojárenského priemyslu a dodávateľov pre automobilový priemysel v Rumunsku. S inteligentnými inštalačnými riešeniami „made in Europe“, ktoré sa pre európsky trh vyrábajú priamo v prevádzke centrály koncernu v Oppenweileri (Nemecko) a takisto v Stollbergu (Nemecko) a v Stode (ČR), môžu zákazníci Murrelektronik ušetriť až 30% na nákladoch za inštaláciu a spotrebe energie a vybaviť svoje výrobné procesy na Internet of Things / priemysel 4.0.

Konateľ pre Murrelektronik Österreich & CEE Andreas Chromy na to hovorí: „Vyvíjame a vyrábame vysoko kvalitné komponenty pre elektrickú a elektronickú inštaláciu strojov a zariadení, ktoré umožňujú výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť výrobných prevádzok. V CEE regióne sa silno sústredíme na trhy na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku, kde sčasti dosahujeme nárast obratu až 30 %, pretože tam vznikajú veľké nové výrobné prevádzky. Rusko je strategicky dôležité aj napriek sankciám. Dobré príležitosti pre obrat prináša aj rakúsky trh, kde vidíme potenciál okolo témy priemysel 4.0. Pre realizáciu našich plánov rastu sú však okrem pozitívneho hospodárskeho vývoja vždy dôležité ľudské zdroje. Preto náš tím v CEE regióne v oblastiach technika a odbyt rozšírime do roku 2020 o jednu tretinu, zo 40 zamestnancov na 60.“

Oblasť okolo Viedne je pre CEE trhy stále atraktívna ako vstupná brána

Rola viedenskej oblasti ako dôležitého centra pre CEE ostáva nezmenená. Ukazuje to aktuálna štúdia, ktorú uskutočnila viedenská Hospodárska univerzita (WU). Štúdia analyzovala rolu Viedne ako hospodárskeho, inovačného a vzdelávacieho centra s ohľadom na atraktivitu miest v strednej a juhovýchodnej Európe. Odborný asistent Dr. Arnold Schuh, riaditeľ Centra kompetencií pre vznikajúce trhy a CEE na WU a vedúci štúdie sumarizuje: „Z dôvodu hospodárskeho rozmachu v priestore CEE získala Viedeň znova dynamiku ako centrum CEE. Z dobrej obchodnej klímy profitujú predovšetkým regionálni hráči, dodávatelia a profesionálni poskytovatelia služieb. V našej štúdii sme analyzovali stav a takisto vyhliadky úlohy Viedne ako hnacieho motora pre strednú a východnú Európu. Výsledkom je, že po určitej konsolidačnej fáze koncernov od roku 2009 ukazovatele teraz znova expandujú. Z dôvodu optimálnych rámcových podmienok ohľadne kvality života, kvalifikácie odborných síl a takisto blízkosti CEE trhov je viedenská oblasť znova najlepším miesto pre viac než 200 východných centrál zahraničných koncernov.“

Čistá industrializácia v CEE je pre Viedeň príležitosťou

Spomedzi hodnotení miest v regióne CEE je Viedeň oproti mestám ako Bratislava, Budapešť, Praha a Varšava na prvom mieste v kategóriách ako hospodárstvo, internacionalita, ľudský kapitál, infraštruktúra, inovácie, kvalita života a kultúrne ponuky. „Spomenuté mestá v CEE sa vytiahli nahor okrem iného aj z dôvodu nízkych daní a pracovných nákladov“, hovorí Schuh. Pre udržanie prvého miesta ako hnacieho motora v CEE by mala Viedeň podporovať svoj imidž miesta inovácií, a to odbúravaním byrokratických prekážok a vysokých miestnych poplatkov, ale aj silnejšou spoluprácou medzi mestami, univerzitami, spoločnosťami a start-upmi. „Reindustrializácia v susedných krajinách CEE je príležitosťou aj pre Viedeň“, myslí si Schuh.

Informácie o spoločnosti

Murrelektronik ma zastúpenie v 50 krajinách na celom svete. Spoločnosť založil Franz Hafner v roku 1975 a dodnes je v súkromnom vlastníctve. Je dodávateľom pre viac než 22.000 zákazníkov. Patria medzi ne koncerny ako ABB, Siemens, Rosenbauer, BMW, Daimler, Ford a Liebherr. Koncern ročne spracuje 40.000 km káblov a z logistického centra Murrelektronik v Oppenweileri denne odchádza viac než 1900 zásielok pre zákazníkov z celého sveta. 97 % celého sortimentu sa vyrába v spoločnosti. Trh CEE sa riadi zo Schwechatu pri Viedni a zamestnáva 40pracovníkov v15krajinách  (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna-Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina, Bielorusko a Rusko).

Murrelektronik Slovakia s.r.o

Prievozská 4/B, SK- 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

info@murrelektronik.sk

+421 2 3211 1127