Autonómna modulárna výroba v závode AUDI! Je to obraz budúcnosti výroby?

Audi má v budúcnosti výroby svojich automobilov jasno. Odstrániť konvenčné výrobné montážne linky a nahradiť ich konceptom modulárnej výroby.

Okrem týchto odvážnych plánov Audi aj naďalej experimentuje vo využívaní všetkých dostupných moderných nástrojov akými sú virutálna realita, IoT (internet vecí), 3D tlač, big data či dokonca lietajúce drony ! Modulárna výroba:

smart factoryZložitosť výroby automobilov sa neustále zvyšuje. Nové požiadavky trhu či očakávania zákazníkov vyžadujú neustále zvyšujúce sa nároky na výrobu. Zvyšuje sa počet variácii vyrábaných automobilov, a to znamená problém implementácie nových modelov do existujúcich výrobných liniek. Audi, ako už bolo uvedené, vidí riešenie v zmene konceptu svojej výroby z tradičných výrobných liniek na nové modulárne riešenie. S uvedeným riešením sa o výrobu budú starať malé flexibilné samostatné pracovné stanice schopné pružne reagovať na požiadavky trhu. Vyrábaný automobil bude medzi jednotlivými stanicami transportovaný modernými plne aickými vozidlami. Riadiaci počítač dokáže na základe objednávky od zákazníka uriadiť výrobu tak, aby bol zabezpečený plynulý chod výroby. Podľa samotného vyjadrenia Audi: modulárna výroba dokáže zvýšiť produktivitu výroby až o 20% oproti dnešnej výrobe. V súčasnosti je prezentovaný model výroby testovaný start-up spoločnosťou „Acrulus“.

Autonómne transportné vozidlá:

Transportné vozidlá, tiež často uvádzané ako AGV (Autonomous guided vehicle), si automobilka Audi vyrába sama počnúc konštrukciou až po riadiaci softvér. Oddelenie vývoja pracuje v súčasnosti na vývoji dvoch typov AGV. Prvé je riadené prostredníctvom nadriadeného systému a druhé sa pohybuje autonómne po svojej zadefinovanej trase. Jedným z inovatívnych riešení Audi taktiež ponúka v spojení svojich AGV vozidiel spolu s kooperujúcimi robotmi (tzv. co-botmi).

Pozrime si ako popisované vízie pretavuje Audi do reality:

Zdroj:

  • Youtube.com
  • https://audi-illustrated.com/en/audi-encounter-01-2017

[ads1]