Frontálne doskové rozhranie Modlink MSDD

MSDD | Praktický a bezpečný prístup k riadeniu

V strojoch a zariadeniach musí byť zabezpečený pravidelný prístup k riadeniu: pri uvádzaní do prevádzky, v prípade servisu alebo – vtedy je to často kritické – ak dôjde k odstaveniu výroby. Frontálne doskové rozhranie Modlink MSDD spoločnosti Murrelektronik umožňuje personálu údržby jednoduchý a bezpečný prístup k riadeniu. Množstvo rôznych zásuviek a dátových konektorov zabezpečuje vysokú flexibilitu, rozsiahle osvedčenia umožňujú globálne využívanie.

MSDD
Modlink MSDD možno pomocou lasera vybaviť informáciami

Prístup na riadenie sa vykonáva pripojením laptopu alebo diagnostického prístroja. K tomu je potrebné otvoriť rozvodnú skriňu vyškoleným špecialistom v oblasti elektriky. Niekedy je riadiaci systém montovaný spolu s komponentmi vedúcimi napätie, v tom prípade sa z dôvodu bezpečnosti už aj pri jednoduchej softvérovej úprave musí celé zariadenie odpojiť od napätia. Na americkom trhu je rozvodnú skriňu nevyhnutné odpojiť od napätia, pretože jej dvere sú mechanicky spojené s hlavným spínačom. To stojí čas aj peniaze. Okrem toho sa cez otvorené dvere môžu do vnútra rozvodnej skrine ľahko dostať nečistoty a vlhkosť, ktoré môžu poškodiť iné konštrukčné diely. Aj z hľadiska elektromagnetickej kompatibility je toto veľmi neuspokojivé núdzové riešenie.

RRIDAJ DO KOŠÍKA ...Navštíviť e-schop Murrelektronik

S frontálnym doskovým rozhraním Modlink MSDD možno laptop alebo diagnostický prístroj pripojiť tak, aby k týmto problémom nedochádzalo. Modlink MSDD je modulárny systém. Pozostáva zo štandardizovaných jednoduchých a dvojitých rámov z kovu alebo plastu, ktoré sa integrujú do telesa rozvodnej skrine.

Do týchto rámov sa dá zasunúť vyše 170 rôznych nadstavcov so zásuvkami špecifickými pre danú krajinu a dátových rozhraní (napríklad SUB-D, RJ45 alebo USB).

Z uvedeného množstva vyplýva vyše 100 000 kombinačných možností. Táto vysoká flexibilita je zaujímavá napríklad pre spoločnosti s vysokým exportným podielom. Do telesa integrujete štandardný rám a vsuniete nadstavce zodpovedajúce krajine, v ktorej bude zariadenie uvedené do prevádzky. Obzvlášť časté kombinácie ponúka Murrelektronik vo forme súpravy, ktorú je možné objednať pod jedných číslom výrobku. Vysoká ochrana IP65 systému Modlink MSDD zabezpečuje, aby sa frontálne doskové rozhrania dali využívať aj v drsných prostrediach. Vďaka ochranným plechom EMC, ktoré umožňujú celoplošné zatienenie nadstavcov dátových konektorov, sú splnené požiadavky elektromagnetickej kompatibility. Na tieto plechy sa dajú napojiť ukostrovacie pásy, ktoré veľkoplošne odvádzajú rušenia.

V priemyselnom prostredí musia byť zásuvky do 20 A zaistené prúdovými chráničmi (RCD). Je to požiadavka noriem VDE 0100-410 („Montáž nízkonapäťových systémov“), EN 60204-1 („Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov“) a v Severnej Amerike platnej smernice pre stroje NFPA79 („Electrical Standard for Industrial Machinery“). V servisnom rozhraní Modlink MSDD preto môže byť integrovaný bežný 2-pólový ochranný spínač. Susediace zásuvky sú tak istené v súlade s normou. V prípade výskytu chyby sa dá ochranný spínač jednoducho resetovať bez toho, aby bolo potrebné otvoriť dvere rozvodnej skrine. Pre dátovú komunikáciu možno tento nadstavec opatriť, v závislosti od konkrétnej potreby, prípojkou USB A alebo RJ45. Vytvorí sa tým kompletné programovacie rozhranie vrátane zabezpečenej (a špecificky pre danú krajinu voliteľnej) elektrickej prípojky.

Pre použitie v medzinárodnom merítku sú dôležité príslušné osvedčenia. Frontálne doskové rozhrania MSDD sú schválené nezávislou certifikačnou organizáciou UL.

Bez akýchkoľvek problémov môžu byť použité výrobcami v USA a Kanade, ako aj spoločnosťami realizujúcimi export do týchto krajín.

Rozvodné skrine na americkom trhu sú špecifikované podľa typovej klasifikácie UL. Ak sa vyreže otvor do dverí rozvodnej skrine, táto špecifikácia stráca svoju platnosť. Tomuto možno zabrániť, ak montážny rám disponuje rozhraním zodpovedajúcim takejto špecifikácii. Montážne rámy frontálnych doskových rozhraní Modlink MSDD sú certifikované podľa UL typový rating 1, 4, 4x, 12 a 13 – prispievajú tým k plneniu noriem.

Servisné rozhrania Modlink MSDD sa nachádzajú často na dobre viditeľnom mieste na spínacej skrini, stroji alebo zariadení. Preto sa dokonale hodia na umiestnenie označení zariadenia, čiarových kódov prípadne výstražných upozornení. Murrelektronik poskytuje službu vypáliť tieto informácie pomocou lasera – nezávisle od počtu kusov a bez dodatočných nákladov – trvalo na servisné rozhranie Modlink MSDD. Tým sa zjednodušuje inštalácia, keďže je potrebných montovať menej dodatočných označovacích štítkov.

Dôležité funkcie servisného rozhrania Modlink MSDD

  • servisné rozhranie etablované na trhu pre rozvodné skrine a ovládacie panely
  • výrazné zjednodušenie úloh súvisiacich s diagnostikou a programovaním
  • modulárna konštrukcia s vyše 100 000 možnosťami kombinácií
  • stupňovito rozšíriteľné až do detailov na konkrétny prípad použitia
  • servisné rozhranie s integrovaným ochranným spínačom FI/LS
  • medzinárodné zásuvky a rozsiahla ponuka dátových konektorov pre univerzálne a globálne použitie
  • rozsiahle osvedčenia

Mohlo by ťa tiež zaujímať: Maximálna flexibilita pre rôzne požiadavky | Murrelektronik & Hager

Riešenie osvedčené v praxi

Spoločnosť Krones inštaluje frontálne doskové rozhranie od Murrelektronik do svojich rozvodných skríň a korpusov strojov a vytvára tak bezpečný prístup k riadeniu. (Obr.: Krones AG)
Spoločnosť Krones inštaluje frontálne doskové rozhranie od Murrelektronik do svojich rozvodných skríň a korpusov strojov a vytvára tak bezpečný prístup k riadeniu. (Obr.: Krones AG)

Spôsob využívania frontálnych doskových rozhraní v praxi objasňuje Michael Keppler. Michael Keppler je Head of Electrical Component Standardisation na úseku vývoja a výskumu v spoločnosti Krones v bavorskom Neutraublingu a jeho slová sú nasledovné: „Modlink MSDD inštalujeme do rozvodných skríň a korpusov strojov. Vytvárame tým prístup k riadeniu. Zásuvka slúži nášmu servisnému personálu pri uvádzaní do prevádzky a pri údržbe na prúdové napájanie laptopov. Prostredníctvom rozhrania RJ45 je možné napojenie na sieťové zariadenie.“ Spoločnosť Krones považuje za obzvlášť pozoruhodné, že takto nie je potrebné rozvodné skrine otvárať. Toto je skutočne veľmi praktické a dôležité, vysvetľuje pán Keppler: „Vo výrobných prevádzkach našich zákazníkov na celom svete vládnu často náročné podmienky prostredia, ako napr. vysoká vlhkosť vzduchu. Preto sú naše rozvodné skrine prevádzkované s klimatizačnými zariadeniami. Pri otvorení vstupuje do vnútra skrine nutne prach a predovšetkým vlhkosť. Komponenty v skrini sa zarosia a dochádza ku kondenzácii vlhkosti. To môže komponentom škodiť a spôsobiť ich výpadok. Používaním servisného rozhrania Modlink MSDD tomu zabránime.“

Yan Hao Ming, v spoločnosti Shenyang Machine Tool Co., Ltd zodpovedný za uvádzanie do prevádzky, objasňuje ďalšie výhody: „Keď uvádzame zariadenie do prevádzky, musíme pravidelne zasahovať do riadenia. Doteraz boli kvôli tomu dvere rozvodnej skrine veľmi častom otvárané. Bolo to nebezpečné, pretože v rozvodnej skrini sa nachádzajú komponenty, ktoré sú pod napätím. Preto sme montovali drahé ochranné ohradenia, aby sme jednak chránili zamestnancov a jednak zabránili prístupu nepovolaných osôb. Teraz používame Modlink MSDD, a dvere rozvodnej skrine zostávajú trvalo zatvorené. Odvtedy žiadne ochranné ohradenia nepotrebujeme. Šetríme tým množstvo pracovného času. Pre nás je Modlink MSDD malým konštrukčným prvkom prinášajúcim veľký osoh.“

Pre viac info klik na www.murrelektronik.sk  Murrelektronik Slovakia s.r.o Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351