Jednoznačná signalizácia stavov procesu | Murrelektronik

Nové signalizačné stĺpiky Modlight Pro sa vyznačujú mimoriadne intenzívnym svetelným výkonom

Základnou požiadavkou každého podniku je, aby boli stroje a zariadenia správne vyťažené a aby pracovali produktívne. Napokon čas chodu naprázdno a prestoja výrobných prostriedkov nevedie k dosiahnutiu hospodárskych úspechov. Plánovači výroby sa preto snažia znížiť čas výpadku na minimum. Aby bolo v prípade potreby možné rýchlo zasiahnuť, je dôležitá jednoznačná signalizácia stavov procesu.

https://www.youtube.com/watch?v=kA1xpB28EME&list=PLKJNX0EVtrXQtmWug4yQ14ELQkTflnLrE&index=35&t=0s

Týka sa to tak rutinných procesov, ako aj neplánovaných alebo dokonca nepredvídaných udalostí až po nebezpečné situácie. Tieto signály musia byť také jednoznačné, aby sa dali intuitívne rozpoznať aj v situáciách, keď sa pracovník v strojovni nachádza pod tlakom alebo v strese. Používanie signalizačných stĺpikov predstavuje používanie najmodernejšej technológie. Pritom je nutné používať také farby, ktoré si ľudia spájajú s určitými situáciami. Jednoduchým príkladom je semafor pre chodcov: Zelená znamená „ísť“ a červená „stáť“. Podobne môže každý operátor stroja rozpoznať, že sa stroje so zelenou signalizáciou nachádzajú v „normálnom stave“ a že pri červenej signalizácii treba vziať do úvahy nebezpečnú situáciu.

Kúpiť na: shop.murrelektronik.sk

Za určitých podmienok samotná vizuálna signalizácia nepostačuje na to, aby bol operátor stroja informovaný a aby vykonal prvý krok na zníženie času prestoja. Napríklad zastavané okolie alebo svetelná situácia môžu zhoršiť vizuálne rozpoznávanie. V tomto prípade je potrebná akustická signalizácia, keďže pôsobí na iné zmyslové vnímanie príjemcu.

Nové signalizačné stĺpiky Murrelektronik radu Modlight Pro s priemerom 50 alebo 70 milimetrov sa môžu podľa potreby jednotlivo zostaviť až z piatich farebných prvkov. Navyše je k vyššie uvedenej červenej a zelenej farbe k dispozícii aj žltá, modrá a transparentná farba. Môžu sa používať na signalizáciu stavov procesu, napríklad podľa údajov normy o strojových zariadeniach (IEC 60204-1).

Farebné elementy sa navzájom spájajú bez nástrojov bajonetovým zámkom, čo si vyžaduje len veľmi krátky čas. Praktické prípojné svorky sú farebne kódované a predstavujú farbu svetelného prvku. Znižuje sa tým riziko chýb pri zostavovaní. Často používané farebné kombinácie Modlight Pro sú k dispozícii aj ako kompletne zostavené signalizačné stĺpiky.

Vďaka použitiu inovatívnej a energeticky úspornej LED technológie nie je nutná výmena žiaroviek. Diódy LED majú veľmi vysokú životnosť a vyžarujú svetlo minimálne 40000 hodín pri plnej svetelnej intenzite. Aj potom sa intenzita zredukuje len minimálne a ľudské oko to takmer nespozoruje. Stĺpiky preto počas celej doby prevádzky stroja nevyžadujú údržbu. Šetrí sa tým čas aj náklady. V porovnaní s predchádzajúcim modelom vylepšené usporiadanie reflexného systému zabezpečuje dobré rozpoznanie stavov procesu aj z väčšej vzdialenosti.

Na účely akustickej signalizácie je možné pripojiť modul bzučiaka. Na Modlight Pro sa nainštaluje ako uzatvárací komponent a nahradí tak kryt základného prvku. Štruktúra bzučiaka je dimenzovaná tak, aby ho bolo dobre počuť vo všetkých smeroch. Pomocou prepínača sa pre každý signalizačný stĺpik zvolí jeden zo štyroch tónov. Slúži to na jasné rozlíšenie, keď sa v hale nachádza viac strojov. Je možné zvoliť aj rôznu hlasitosť. Maximálna hlasitosť dosahujúca 90 dB zaisťuje, že sa akustické signály dajú zreteľne vnímať aj v hlasnom prostredí.

Vďaka uzatvorenej konštrukcii sú signalizačné stĺpiky Modlight Pro tesnené podľa stupňa krytia IP65. Množstvo atestov a odolnosť voči vibráciám umožňujú ich globálne používanie a ponúkajú rôznorodé možnosti na ich využitie aj v priemyselnom odvetví. Signalizačné stĺpiky sú tak napríklad vhodné aj na účely aizácie budov. Signalizačné stĺpiky sú dostupné so zásuvnou prípojkou M12. Osobitným prvkom je magnetická pätka, pomocou ktorej sa dá stĺpik rýchlo namontovať a ktorá sa dá dočasne demontovať na účely prepravy. Stĺpiky sa vďaka úplne hladkému povrchu dajú veľmi jednoducho čistiť.

Viac informácii: www.murrelektronik.sk Murrelektronik Slovakia s.r.o Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 3211 1127