Jeden z prvých mobilných robotov na svete (1959) MOBOT

MOBOT I (ReMOte roBOT) – 1959. – Vo voľnom preklade môžeme hovoriť o robotovi ovládanom na diaľku.

Nájsť priemyselných robotov vo fabrikách  nie je dnes ničím výnimočné. Práve naopak. Krivka ich využiteľnosti prudko stúpa a čím ďalej, tým viac je možno pozorovať robotov osadených na mobilných podvozkoch. Prvé zmienky o mobilných robotoch pochádzajú z roku 1959! Už v tomto roku dokázali vytvoriť robota schopného sa pohybovať a riadiť ho na diaľku!

MOBOT DISPLAJE JEJ ARM - tlačová správa 9. 9. 1959 Robert W. Henderson, viceprezident spoločnosti Sandia Corp., a dr. Allen E. Puckett z Hughes Aircraft, pozerajú na ramená robota počas jeho prvého odhalenia svetu. Bol vyvinutý v laboratóriu jadrovej elektroniky Hughes. Stroj môže byť ovládaný vzdialeným operátorom a vykonávať prácu v atómových laboratóriách, ktoré sú pre človeka z hľadiska príliš silnej intenzity žiarenia nebezpečné.

Zdroj: Popular Mechanics – Jan, 1960.

V danom období šlo určite o obrovskú senzáciu. Robot, ktorý bol ovládaný na diaľku pomáhal operátorom v náročných podmienkach a odbremenil ich od nebezpečnej práce. Potvrdzujú to viaceré novinové články. Niektoré z nich Vám prinášame na ukážku.

Zdroj: Popular Mechanics – Jan, 1960.

Galéria: Zdroj:

  • Popular Mechanics
  • cyberneticzoo.com