Programovanie robota Mitsubishi– Lekcia 4

Lekcia číslo 4 obsahuje: Programovanie robota Mitsubishi

 • vytvorenie nového programu,
 • opis vývojového prostredia,
 • RT ToolBox 2,
 • ovládanie programu pomocou Teaching boxu,
 • Melfa basic V - programovací jazyk,
 • ukážka sekvencie "Pick and Place" - uchop a polož,
 • spustenie módu na odstránenie závad tzv. Debugging,
 • štart programu v automatickom móde,
 • riadenie a kontrola robota z RT ToolBox2, TeachingBoxu a samotnej RJ (Riadiacej jednotky).

Programovanie priemyselného robota nie je tak zložité ako sa na prvý pohľad môže zdať. V prípade, že Vás spoločnosť, medzi ktoré patrí taktiež MITSUBISHI ELECTRIC, zasvätí do problematiky programovania ich robotov, tak si môžeme povedať, že programovanie je naozaj hrou!

V kategórii "Návody a inšpirácie" Vám prinášame sériu návodov na konfiguráciu, programovanie a zoznámenie sa s rôznymi vývojovými prostrediami či technológiami.

V spolupráci so spoločnosťou Mitsubishi Electric sme pre Vás pripravili sériu videí s návodmi na naprogramovanie priemyselných robotov od uvedenej spoločnosti. V prípade, že patríte medzi tých, ktorí uvažujú nad ich kúpou, neváhajte si pozrieť jednotlivé videá slúžiace ako návod a inšpirácia zároveň!

Programovanie robota Mitsubishi– Lekcia 4.1 - Editor programu

Lekcia 4.1 obsahuje:

 • vytvorenie nového programu,
 • opis vývojového prostredia,
 • syntax,
 • RT ToolBox 2 - help (pomocník).

Programovanie robota Mitsubishi– Lekcia 4.2 - Teaching Box

Lekcia 4.2 obsahuje:

 • uloženie pozície v programe,
 • ovládanie programu pomocou Teaching boxu ,
 • "Deadman" tlačidlo a tlačidlo zapnutia serva,
 • ovládanie rýchlosti,
 • prepínanie automatického a manuálneho ovládania,
 • tipy a triky pre ovládanie robota.

Programovanie robota Mitsubishi– Lekcia 4.3 - Náš prvý program

Lekcia 4.3 obsahuje:

 • Melfa basic V - programovací jazyk,
 • príkazy na ovládanie rýchlosti a pohybov,
 • ukážka sekvencie "Pick and Place" - uchop a polož,

Programovanie robota Mitsubishi– Lekcia 4.4 - odstraňovanie závad a ladenie v manuálnom móde 
Lekcia 4.4 obsahuje: spustenie módu na odstránenie závad prostredníctvom Teaching Boxu - tzv. Debug.

Programovanie robota Mitsubishi– Lekcia 4.5 - odstraňovanie závad a ladenie v automatickom móde

Lekcia 4.5 obsahuje: spustenie módu na odstránenie závad prostredníctvom RT ToolBox 2 - tzv. Debug.

Programovanie robota Mitsubishi– Lekcia 4.6  - pokročilé funkcie programovania

Lekcia 4.6 obsahuje: príklady, ukážky pokročilých možnosti programovania.

Programovanie robota Mitsubishi– Lekcia 4.7  - Automatický mód
 • štart programu v automatickom móde,
 • riadenie a kontrola robota z RT ToolBox2, TeachingBoxu a samotnej RJ (Riadiacej jednotky)

Viac informácií, návodov a tutoriálov v Slovenskom či Českom jazyku nájdete aj na stránkach spoločnosti Mitsubishi Electric.