MiniPLC PR102 => vysoká hustotou I/O | Pracuje od -40°C

MiniPLC PR102 | Až 40 vstupov a výstupov a možnosť pracovať už od -40°C.

To je základná charakteristika programovateľného relé PR102 od Akytec ktoré prináša na trh v SR spoločnosť VENIO, s.r.o..

PR102 Akytec | Venio

Kladieme si otázku: je to ešte programovateľné relé alebo už miniPLC? Pozrime sa na detaily, aby sme sa dozvedeli viac. PR102 je zariadenie určené na riadenie a aizáciu systémov pre rôzne aplikácie v priemysle, administratívnych a úžitkových budovách, potravinárstve alebo v skleníkoch. Hlavnou náplňou činnosti programovateľného relé je obvykle riadenie činnosti stroja, aizácia malých technologických procesov, ovládanie osvetlenia, riadenie čerpania či zavlažovania, riadenie vetrania a kúrenia, a podobné ďalšie implementácie.

MiniPLC s vysokou hustotou I/O

Kľúčovými výhodami PR102 sú rozsiahla funkčnosť a vysoká hustota vstupno/výstupných kontaktov = I/O bodov. Toto Mini-PLC, ktoré zaberá na šírku iba 126 mm na DIN lište v ovládacej skrinke, ponúka celkom 40 zabudovaných digitálnych a analógových vstupov a výstupov a k tomu dva porty RS485 na komunikáciu so zariadeniami s podporou Modbus-RTU / ASCII.  Naviac je možné zabudované vstupy a výstupy rozširovať bez programovania o dva ďalšie rozširujúce I/O moduly série PRMxxx.x

MÁM ZÁUJEM O mini PLC PR102  

Programovací Softvér Akytec ALP

Softvér Akytec ALP určený pre programovanie miniPLC PR102 alebo PR200 je pribalený na USB kľúči pri každom zariadení. Tiež je možné si ho stiahnuť priamo na stránke výrobcu tu.

Aplikačný program sa píše/programuje vo formáte funkčných blokov FBD (tzv.funkčný blokový diagram).

Následne užívateľ nahrá program do pamäte zariadenia pomocou kábla micro-USB. Nahrávanie prebieha bez pripojnie PR102 k napájaniu, postačuje spojenie s PC pomocou USB kábla. Počas pripojenia zariadenia k PC je tiež možné spustiť režim ladenia „hľadania chýb“ počas ktorého je možné online v reálnom čase sledovať činnosť vstupov a výstupov podľa nahraného programu a overiť tak jeho funkčnosť.

PR102 MiniPLC Akytec Venio

Funkcie a vlastnosti: Celkom 40 I/O

 • 16 digitálnych vstupov pre 24VDC alebo 230VAC (podľa verzie)
 • 8 analógových vstupov, každý s možnosťou pripojenia:
  • Teplotné odporové snímače RTD (Pt500, Pt1000, Ni500, Ni1000)
  • Teplotné senzory NTC / PTC
  • Potemciometer alebo odporové snímače 0-300 kOhm
  • Analógové signály 4-20 mA / 0-10 V
  • Digitálne signály On/Off
 • 14 digitálnych výstupov (relé)
 • 2 konfigurovateľné analógové výstupy pre 4-20 mA alebo 0-10 V
 • 2 rozhrania RS485 pre komunikáciu MODBUS
 • 32 ďalších I/O bodov pridajú rozširujúce moduly PRM cez internú zbernicu bez straty výkonu
 • rozšírený rozsah prevádzkových teplôt: od -40°C do +55°C, zariadenie môže pracovať v rozvádzači umiestnenom vo vonkajšom prostredí
 • v programovacom režime napájanie z USB
 • softvérové funkcie zahŕňajú: logické a matematické funkcie, uchovanie a spracovanie premenných, denný časovač, týždenný časovač, PID riadenie a mnoho ďalších.

VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU NA mini PLC PR102  

youtube VENIO kanál
YOUTUBE Venio kanál | Rady a Tipy ZADARMO!

Výhodný dizajn PR102:

Vďaka svojmu dizajnu kopírujúcemu tvar bežných ističov, tzv.: MCB (miniature circuit breaker), sa prístroj PR102 perfektne hodí do takmer každej rozvodnej skrinky s výrezmi na ističe a zabudované ovládacie prvky s viditeľnou ovládacou časťou a skrytou elektro časťou. Samozrejmosťou je osadenie na DIN lištu v bežných rozvádzačoch.

Odnímateľné svorkovnice sú súčasťou dodávky a urýchľujú zapojenie a montáž.

Pohodlná výmena batérie pre dlhodobú pamäť bez rozoberania zariadenia. Spoločnosť VENIO, s.r.o. tak dopĺňa škálu programovateľných relé o toto spoľahlivé a výkonné miniPLC s montážou na DIN lištu.

Pozri tiež: Rozširujúci vstupno/výstupný modul pre PR200

NPT1 – spoľahlivý a univerzálny prevodník teploty | VENIO

Autor: VENIO, s.r.o.