Microsoft a Kuka tvoria "inteligentnú fabriku"

IT svet začína zohrávať obrovskú rolu v tvorbe "inteligentných " fabrík.  Windows určite nemieni stáť v úzadí, a preto v súčasnosti  môžeme pozorovať  ich snahu o prerazenie v oblasti IoT.

Spoločnosť Kuka je jedným zo svetových lídrov výrobcov priemyselných robotov. Nie je tomu dávno, čo na svet uviedla svoju novinku kooperujúceho robota - Kuka IIwa. Práve Microsoft dodáva uvedenému robotovi ďalší zmysel. Prostredníctvom inteligentnej Microsoft infraštruktúry dokáže IIwa komunikovať so svojimi spolupracovníkmi a "zavolať" ich v prípade potreby. Vývojári samozrejme mysleli aj na záškodníkov, a preto navrhli systém tak, aby si robot sám dokázal rozpoznať, či ide o zaškolený personál, alebo ide o neautorizovanú osobu v snahe ovládať robota.

Inteligentná fabrika
Inteligentná fabrika

Jednou z ďalších obrovských výhod spolupráce medzi Microsoftom a Kukou je bezpodmienečne možnosť zdieľania dát prostredníctvom ich aplikácie. V prípade potreby a vzniknutých problémov je informácia smerovaná k expertom na daný problém. Dáta je takýmto spôsobom možné sledovať z rôzneho miesta na svete, pričom v prípade potreby samotné riešenie problémov na diaľku nie je taktiež problematické. Navrhnutej aplikácii samozrejme nechýba ani možnosť zálohovania údajov s ich následným vyhodnocovaním. Manažment má takýmto spôsobom možnosť sledovať potrebné parametre a v prípade potreby zakročiť patričným spôsobom.

Inteligentná fabrika
Windows Tablet
Inteligentná fabrika
Microsoft a Kuka tvoria inteligentnú fabriku

Uvedené riešenie umožňuje tak ako kooperáciu robotov s personálom na procesnej úrovni vo výrobe, tak priamu kooperáciu robota so servisom či manažmentom.

Zdroj: Microsoft v priemysle