Perfektný systém na kontrolu prúdu | Mico Pro | Murrelektronik

Mico Pro je inovovaný systém na kontrolu prúdu 24-VDC od spoločnosti Murrelektronik. Modulárna štruktúra umožňuje presné prispôsobenie systémov k používaniu – ponúka to výhodný efekt náklady-využitie pri maximálnej úspore miesta. S patentovaným správaním sa pri aktivácii sa stará spoločnosť Murrelektronik o maximálnu disponibilitu strojov. Dodatočnou výhodou je integrovaný koncept na rozdeľovanie potenciálu. Výrazne rozdeľuje elektrické zapojenie skriňového rozvádzača.

Kde nakúpiť? KLIK ... 

Stanica Mico-Pro s napájacím modulom

Systémy napájania prúdom sú srdcom strojov a zariadení, lebo sa starajú o energiu, ktorá je potrebná na prevádzku. Nadmerný prúd alebo skrat môžu negatívne ovplyvniť napájanie prúdom a postarať sa o prestoje stroja, výpadky výroby a vysoké náklady. Musí sa tomu zabrániť a maximalizovať spoľahlivosť systémov napájania prúdom. Systém Murrelektronik, zložený z veľmi kvalitných napájaní prúdom a systému na kontrolu prúdu Mico Pro, prináša rozhodujúci príspevok pre optimálnu disponibilitu zariadení a strojov.

Od svojho uvedenia na trh v roku 2006 sa použil inovovaný systém kontroly prúdu Mico miliónkrát v strojoch a zariadeniach. V protiklade k predtým používaným ochranným spínačom vedení sa aktivuje Mico tiež pri dlhých vedeniach, ako aj bežných, nízkych prierezoch vodičov v rozsahu 24-VDC. Tak sa zaručí dlhodobo stabilné a bezchybné zabezpečenie záťažových okruhov v rozsahu 24-VDC.

S patentovaným správaním počas aktivácie sa kontrolujú individuálne všetky kanály inštalácie na ich zaťaženie prúdom. Podľa princípu „tak neskoro, ako je to možné, a tak skoro, ako treba“ sa cielene vypínajú chybné kanály. Príčiny chýb ako preťaženie spôsobené opotrebovaným spotrebičom alebo dokonca skraty sa dajú rýchlo a presne lokalizovať pomocou diagnostických funkcií. Ak je odstránená chyba, vypnutý kanál sa opäť aktivuje. Výslovne sa samozrejme nevypne pri „požadovaných“ a spravidla krátkych preťaženiach, napríklad pri spustení kapacitných spotrebičov. Pomocou inteligentných komponentov skriňového rozvádzača Mico formuje spoločnosť Murrelektronik vyhľadávanie chýb rýchlo a cielene - vypnutie pre dlhé doby prestojov a faktor pre spoľahlivé procesy vo výrobe.

https://www.youtube.com/watch?v=ay3kW69iPxo&t=25s

Riešenie perfektne zladené na používanie

Aby sa vyhovelo rastúcim nárokom aizačnej techniky s ohľadom na modularitu a miniaturizáciu, rozvinula spoločnosť Murrelektronik úspešný koncept Mico. S Mico Pro ponúka spoločnosť Murrelektronik modulárne riešenie: systémy na zabezpečenie prúdu sa dajú až do podrobností poskladať tak, ako to potrebuje užívateľ pre svoju aplikáciu. Stanica disponuje presným počtom kanálov, ako je potrebné v konkrétnom prípade používania. Rozsiahle portfólio ponúka varianty s jedným, dvomi alebo viacerými kanálmi, ktoré sú buď vopred fixne nastavené, alebo sa dajú flexibilne nastaviť na príslušné používanie. Tiež neskoršie rozšírenia sa dajú realizovať bez problémov. Pokiaľ sa musia zabezpečiť ďalšie kanály, zasunie sa jednoducho prídavný modul.

Aby sa zaistila bezpečnosť staníc Mico-Pro, pracuje spoločnosť Murrelektronik vo všetkých procesných krokoch s výrazným uvedomovaním si kvality. Už počas vývoja sa kladie veľký dôraz na používanie prvotriednych komponentov. Sú napríklad vyslovene efektívne a preto nedochádza počas prevádzky k vzniku tepelného stresu. Vyúsťuje to potom do vysokej hodnoty MTBF viac než 2,4 milióna hodín. Svedomité skúšobné procesy – napríklad s viac než 1000 skratmi – zabezpečujú harmonické vzájomné vzťahy medzi komponentami tiež v náročných situáciách. Toto všetko ponúka istotu výrazne dlhodobej životnosti a permanentnej disponibility.

Z početných modulov Mico-Pro sa zvolia komponenty a poskladajú pomocou výkonového modulu do systému

Výrazné zníženie potreby miesta v skriňovom rozvádzači

Stanica Mico-Pro sa skladá z presného počtu úzkych modulov, ako je potrebné na používanie, čím sa nedaruje ani trochu miesta v skriňovom rozvádzači. Ako dodatočná voľba dajú integrovať do Micro Pro tiež sieťové prístroje, špeciálne vyvinuté pre systém - nahrádzajú napájací modul a preberajú jeho úlohy (súhrnné hlásenie alarmu, 90 percentné včasné varovanie, riadiaci signál pre diaľkovú údržbu) v pomere jedna k jednej. Energeticky efektívne sieťové adaptéry dodávajú v paralelnom režime až do 20 A a dajú sa intuitívne pripojiť pomocou zásuvných mostíkov v krátkej dobe.

Okrem týchto „konštrukčných opatrení“ ponúka Mico Pro s ohľadom na úsporu miesta ešte oveľa väčšiu možnosť: Systém ponúka moduly s rozdeľovačmi potenciálu, pomocou ktorých sa dá pripojiť viac spotrebičov s „plus a mínus“ (+24V a GND) ku kontrolnému kanálu. Odstránia sa tak rozdelenia 0 V a k nim potrebné sériové svorky zo skriňového rozvádzača, vznikne viac voľného miesta. Spotrebiče sú priamo spojené s každým kanálom a dajú sa jednoducho priradiť.

Toto všetko oddeľuje inštalácie v skriňovom rozvádzači a znižuje náklady na elektrické zapojenie. Výsledok: klesnú celkové náklady.

Stále nemáš v košíku? KLIK ... 

Zabezpečené na používanie v budúcnosti

Pokiaľ má stroj alebo zariadenie dva alebo viac skriňových rozvádzačov, nie sú potrebné pri používaní Mico Pro pri mnohých aplikáciách nevyhnutne dva sieťové prístroje. S inovovanými modulmi na vysoký prúd (> 10 A) sa dá odovzdať napájanie prúdom úplne selektívne z hlavnej skrine rozdeľovača do skrine podradeného rozdeľovača. Táto selektívnosť zabezpečuje, aby sa vypol iba ten kanál, v ktorom vznikol skrat alebo preťaženie.

Systém na kontrolu prúdu sa dá poskladať pomocou konfigurátora

V aizačných konceptoch sa používajú spotrebiče s neustále vyššou intenzitou prúdu. Mico Pro zabezpečuje spoľahlivo tiež tieto spotrebiče. Ako rozhranie pre pole IP67 sa hodí M12 Power (l-coded), pretože je dimenzovaný až do 16 A a je definované PI (Dachverband PROFIBUS & PROFINET International) ako štandard.

Aby sa jednoducho podarilo zostavenie modulárneho systému podľa elektrických plánov, ponúka spoločnosť Murrelektronik na stránke micopro.murrelektronik.com komfortný online konfigurátor. Niekoľkými kliknutiami myši si dokáže zákazník zostaviť systém presne podľa svojich požiadaviek z napájacieho modulu a potrebných modulov Flex a Fix. Nezíska iba vizuálny 3D dojem zo svojej jednotky Mico-Pro, ale tiež mnoho dôležitých informácií: Vypočíta sa potreba miesta, vydá sa súhrnný prúd dôležitý pre napájanie prúdom - a kontrola hodnovernosti vylúči chybu plánovania už v tejto včasnej fáze zostavovania.

Integrované do perfektne zladenej systematiky

Mico Pro je dôležitou súčasťou budúceho systému napájania prúdom. Spoločnosť Murrelektronik ponúka až do podrobností vzájomne zladené portfólio. Zahŕňa sieťové filtre, napájanie prúdom, zapuzdrené moduly a jednotky Mico-Pro, ktoré elegantne zaokrúhľujú systém ako efektívna kontrola záťažového okruhu.

Pre viac info klik na www.murrelektronik.sk  Murrelektronik Slovakia s.r.o Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 57 351 351