MELFA Assista | Plne priemyselný a zároveň kolaboratívny robot

MELFA Assista, Kolaboratívny robot, ktorý sa zaradil do portfólia rodiny produktov Mitsubishi Electric. Ide o prvého kolaboratívneho, ale zároveň plne priemyselného robota. S kódovým označením RV-5AS-D rozširuje existujúcu ponuku robotov s extrémnou presnosťou ±0.003 mm, ako je u MELFA robotov overenou vlastnosťou. So svojou nosnosťou 5 kg a dosahom 910 mm je vhodný na veľkú škálu aplikácií. Ako jediný kolaboratívny robot vo svojej triede spĺňa požiadavky bezpečnostných noriem pre kolaboratívnu robotiku.

Dizajn MELFA Assista

Dizajn Mitsubshi Electric Melfa assista

Robota MELFA Assista môžeme považovať za výsledok viac ako 40-ročných skúseností s návrhom, konštrukciou a softvérom. Výsledkom všetkých týchto zručností a znalostí kolegov z materskej továrne v Nagoya Works v Japonsku je prvý kolaboratívny robot od Mitsubishi Electric. MELFA Assista kombinuje vlastnosti štandardného priemyselného robota s kolaboratívnymi funkciami, a tým sa stáva vhodným pomocníkom pri množstve aplikácií. Robotické rameno je osadené najnovšími servomotormi radu J5, ktoré zaisťujú už spomínanú presnosť ±0.003 mm. Tie sú taktiež vyrábané v závodoch Mitsubishi Electric. Dlhá životnosť rieši skorú návratnosť počiatočnej investície. Prediktívna a preventívna údržba je v prípade výrobkov od Mitsubishi Electric samozrejmosťou. Pripojenie do siete je možné pomocou zabudovaného portu CC-Link IE Field Basic alebo prídavných kariet pre siete CC-Link IE Field, Profinet, Ethernet/IP alebo EtherCAT.

Melfa Assista ME2Robot

 Požadované dáta sú zbierané na centrálny počítač (napr. priemyselné PC), vyhodnocovaná a v nastavených intervaloch môžu byť pracovníci informovaní o aktuálnom chode robota, či jeho potrebách. Mitsubishi Electric vyvinulo platformu ME2Robot, ktorú je možné v niekoľkých jednoduchých krokoch nainštalovať na Váš počítač. Po pridaní pripojeného robota do aplikácie dochádza automaticky k zberu a vyhodnoteniu dát, ktoré môžu byť ďalej spracované a odosielané podľa nastavených pravidiel.

Bezpečnosť MELFA Assista

Dôležitým pojmom nielen v oblasti kolaboratívnych robotov, ale aj japonskej kultúry, je bezpečnosť. Všetky výrobky z dielne Mitsubishi Electric spĺňajú bezpečnostné normy a pred uvedením do prevádzky sú podrobené prísnym bezpečnostným skúškam. Robot MELFA Assista spĺňa požiadavky dvoch hlavných medzinárodných noriem. Prvá z nich, norma ISO 10218-1, je štandardom pre bezpečnosť priemyselných robotov. Druhá norma IS/TS 15066 sa vzťahuje na požiadavky pre priemyselné kolaboratívne roboty a ich pracovné prostredie. Kolaboratívne roboty od Mitsubishi Electric sú testované nemeckým združením organizácií TÜV, ktoré sa zaoberá testovaním výrobkov za účelom ochrany ľudí a životného prostredia.

Softvérová výbava robota MELFA Assista obsahuje dôležité bezpečnostné funkcie zaisťujúce bezpečný chod robota. Ide o funkcie SLP, SOS, SS1, SS2, SLS, STR, STO. Tieto funkcie zaisťujú limitovanie pohybu robota v rôznych situáciách s jasne definovanými pravidlami. Funkcia SLP (Safely Limited Position) limituje pohyb robota v pozičnom kartézskom súradnicovom systéme pomocou softvérových zábran. SOS (Safe Operation Stop) funkcia zaisťuje presné zastavenie motora v danej pozícii udržiavaním vhodného momentu motorov. Funkcia SS1 (Safety Stop 1), SS2 (Safety Stop 2) a SLS (Safely Limited Speed) sa starajú o spomalenie robota pri definovaných akciách, napr. vkročenie operátora do jeho definovaného pracovného priestoru. STR (Safe Torque Range) a STO (Safe Torque Off) funkcie strážia momenty motorov a umožňujú robotu zastaviť pri prekročení limitných hodnôt.

MELFA Assista disponuje dvoma operačnými režimami – kolaboratívnym a nekolaboratívnym. Pre správnu funkčnosť prepínania týchto režimov je nutné mať pripojený bezpečnostný senzor. Pokiaľ sa v definovanom priestore v blízkosti robota nachádza človek, robot sa automaticky prepína do kolaboratívneho režimu, zníži svoju rýchlosť, podľa normy na 250 mm/s a kolaboruje s človekom. Pokiaľ človek opustí tento priestor, robot sa prepína do nekolaboratívneho režimu a môže ísť maximálnou nekolaboratívnou rýchlosťou 1000 mm/s.

Vlastnosti robotov Assista

Na nasledujúcom obrázku je možné vidieť hlavné prednosti kolaboratívneho robota MELFA Assista.

Nová generácia servomotorov J5 v kombinácii s harmonickými prevodovkami umožňuje robotu pohyb s extrémnou presnosťou.

Tuhý dizajn prispieva k dosiahnutiu presnej opakovateľnosti pri priemyselných aplikáciách. Rovnako ako pri štandardných robotoch Mitsubishi Electric je kabeláž vedená vnútorným priestorom robota, čo prispieva k dlhšej výdrži káblových zväzkov a nedôjde týmto k ich porušeniu ostatnými časťami stroja, v ktorom je robot implementovaný. Melfa Assista - opis

MELFA Assista môže byť hardwarovo ovládaná z dvoch miest. Prvým z nich je externý ovládací panel „teaching box“ pripojený do kontroléra robota. Tento ovládací panel je zhodný s panelom pripojeným k štandardným priemyselným MELFA robotom. Odpadá teda nutnosť zaobstarať nový panel. Druhou možnosťou je vstavaný panel umiestnený priamo na ramene robota, z ktorého je možné ovládať základné funkcie robota – spustiť funkciu Direct Teaching, naučiť pozíciu robota, ovládať efektor, spustiť alebo resetovať program a uzamknúť ovládanie robota.

Melfa Assista Tecaching panel

Funkcia Direct Teaching je novou funkciou, ktorá nebola súčasťou štandardných priemyselných robotov. Táto funkcia dáva možnosť programátorovi učiť nové pozície pomocou uchopenia ramena robota rukou a posunutím ramena do požadovanej pozície. Po stlačení tlačidla TEACH dôjde k uloženiu aktuálnej pozície do programu.

Ďalším užitočným prvkom tohto kolaboratívneho robota je LED pásik slúžiaci ako informatívny a zároveň bezpečnostný prvok. Informuje operátora o aktuálnom stave robota. Led opasok/ písik reaguje na stav robota zmenou podsvietenia v niekoľkých farbách, prípadne blikaním pásika.

Pásik Melfa AssistaFarba podsvietenia pásikov Melfa Assista

Robotický systém obsahuje prednastavené funkcie pre pripojenie kolaboratívnych efektorov od rôznych výrobcov, vstavané funkcie pre sledovanie dopravníka (tracking), detekciu výrobku kamerovým systémom a ďalšie. Tieto funkcie sú súčasťou robota a programovacieho prostredia. Nie je teda potrebné dokupovať ďalšie programové vybavenie.

Jednoduché programovanie

Pri uvádzaní priemyselných zariadení do prevádzky sa využívajú softvérové nástroje slúžiace na nahranie vytvoreného programu do kontroléra robota, nastavenie pridružených parametrov a na vykonanie diagnostiky samotného robota. V prípade MELFA Assisty sú k dispozícii dva nástroje. Prvým z nich je RT VisualBox – jednoduchý a intuitívny nástroj, pomocou ktorého je možné vytvoriť skladaním blokov sekvenciu pohybových príkazov, nastaviť parametre kolaboratívnej aplikácie, vykonať základnú diagnostiku a uviesť robota do pohybu. Pre sofistikovanejšie aplikácie, dôkladnejšie nastavenia a diagnostiku je možné využiť softvér RT Toolbox3, ktorý je využívaný na programovanie štandardných priemyselných robotov Mitsubishi Electric. Programovanie robota Melfa Assista Potrebujete radu, vysvetlenie alebo máte konkrétne zadanie a neviete ako ďalej? Obchodné a technické oddelenie firmy je Vám kedykoľvek k dispozícii. Navštívte webové stránky Mitsubishi Electric https://sk3a.mitsubishielectric.com/ prípadne napíšte e-mail na obchodnú podporu spoločnosti sk@mpl.mee.com.  

Odporúčame tiež prečítať návod AKO NAPROGRAMOVAŤ ROBOT OD MITSUBISHI ELECTRIC