Robot, ktorý kreslí. Vyskladaj si svoj kúsok!

Volajte ma "mDrawBot". Som robot a dokážem kresliť!

Možné je z neho vyskladať 4 rôzne druhy robotov: mScara, mCar, mSpider and mEggBot.  Pozrite si nasledujúce video opisujúce mDrawBot:

Viac informácii na stránke: www.kickstarter.com