Maserati a budúcnosť výroby!

Ako dosiahnuť kratší čas výroby bez zníženia kvality? Pre dosiahnutie uvedených požiadaviek má výrobca športových automobilov jasno. Maserati "digitalizuje" kde sa dá, pričom využíva princípy  "HOLISTICKEJ" výroby (Holistic Manufacturing). Za partnera, ktorý dokáže pokryť celý proces výroby si Maserati zvolil Siemens.

Digitalizácia výroby je aktuálne téma globálneho záujmu. Nové produkty musia byť uvedené na trh stále v kratšom čase. Zákazníci požadujú výrobky, ktoré naplnia ich stále rastúce očakávania a potreby. Dosiahnuť sa to dá iba vtedy, ak sa skráti čas vývoja a následnej výroby ... Ako mení svoju víziu budúcnosti výroby na realitu Maserati si môžeme pozrieť v nasledovnom videu:

Zdroj: www.Youtube.com/Siemens