#06 Magnetické snímače

V porovnaní s indukčnými snímačmi ponúkajú magnetické snímače pri rovnakej konštrukčnej veľkosti väčšiu spínaciu vzdialenosť. Steny z farebných kovov a hliníka však neovplyvňujú ich spínaciu charakteristiku, a teda na daný materiál nereagujú. Uvedené snímače sú vytvorené z materiálu, ktorý reaguje iba na magnetické polia (permanentný magnet).

Detekcia pozícií piesta

Ich hlavná oblasť použitia: zisťovanie pozícií piesta pri pneumatických a hydraulických valcoch. Piest vo vnútri valca má na konci permanentný magnet, ktorý vytvára magnetické pole. LED na snímači sa aktivuje v okamihu, keď snímač zadetekuje uvedené magnetické pole.

 

Detekcia cez tenkú stenu: Snímač deteguje magnetické pole aj cez tenký nie feromagnetický materiál.

Na nasledujúcom videu si môžeme pozrieť využitie magnetických snímačov pri zisťovaní pozícii pneumatického valca s vysvetlením funkčnosti: https://youtu.be/PlcgfMvdyrY https://youtu.be/W5kddrGTrLc POSTUP MONTÁŽE Zdroj:

  • Youtube.com
  • balluff.com
  • turck.com
  • www.baumer.com/