Spoločnosť NSK sa zapojila do vývoja zákaznícky konfigurovateľnej robotickej ruky

Spoločnosť NSK a German Aerospace Centre vyvíjajú systém robotickej ruky, ktorý pomôže automatizovať manuálne úlohy, najmä v oblasti služieb. Vývoj sa sústreďuje na zákaznícky upraviteľnú robotickú ruku, ktorá zahrňuje samostatne konfigurovateľné prstové moduly, čo je v oblasti priemyselných aplikácií novinkou. Vďaka kombinácii univerzálnosti a dostupnosti tento nový inovatívny výrobok prispeje k automatizácii manuálnej práce, ktorá vyžaduje uchopenie rôznorodých predmetov.

Veľa krajín po celom svete, vrátane niekoľko európskych, čelí vážnemu nedostatku pracovných síl v rade dôležitých priemyselných odvetví. Roboty, ktoré môžu prevziať manuálnu prácu, predstavujú dobrú cestu, ako prekonať túto čoraz častejšiu situáciu. Avšak, zavádzanie robotov nepostupovalo dostatočne v oblasti maloobchodu, reštaurácií a v niektorých výrobných sektoroch kvôli úlohám, ktoré vyžadujú vysokú mieru zručnosti. Podstatným faktorom tu je cena. Zatiaľ čo cena robotických chápadiel, ktoré môžu uchopiť len jediný typ alebo veľkosť predmetu, je nízka, robotické ruky, ktoré môžu uchopiť rôznorodý rad predmetov, sú extrémne drahé.

Avšak NSK a German Aerospace Centre spolupracujú na vývoji robotického uchopovacieho systému s prstovými modulmi, ktoré ponúkajú jednoduchú rekonfiguráciu s ohľadom na všetky prípady z praxe. Individuálne prstové moduly umožňujú konštrukciu robotických rúk s minimálnymi požiadavkami na konfiguráciu, aby vyhoveli potrebám zákazníkov: jednoducho je možné vytvoriť robotickú ruku, ktorá uchopí len štandardné výrobky, ako aj robotickú ruku, ktorá môže uchopiť rôznorodé predmety.

Od doposiaľ limitovanej produkcie individuálnych prstových modulov smeruje NSK k dosiahnutiu nízkych kusových nákladov prostredníctvom hromadnej výroby. To by malo byť veľmi atraktívne pre spoločnosti s cieľovými aplikáciami, ktoré vyžadujú hladký pohyb prstov, jednoduché zmeny konfigurácie a optimalizované rozmiestnenie prstových modulov.

O hladký pohyb a jemné uchopenie rôznorodých predmetov sa stará technológia wire drive od German Aerospace Centre, zatiaľ čo patentovaný výmenný mechanizmus od NSK umožňuje rýchlu a ľahkú zmenu usporiadaní prstových modulov jednoducho zatiahnutím páky pre ich pripojenie alebo odpojenie. K vývoji algoritmu, ktorý optimalizuje úlohu rozmiestnení prstových modulov podľa veľkosti a tvaru predmetu, využila NSK svoju technológiu digitálneho dvojčaťa. 

Ako príspevok k mechanizácii a automatizácii v širokej oblasti priemyselných odvetví vrátane zásobovania, predaja, výroby, logistiky a poľnohospodárstva spoločnosť NSK teraz vytvára návrhy riešení pre integrátorov robotických systémov a zákazníkov s existujúcim robotickým vybavením. V nadväznosti na to budú zahájené testy v prevádzke.

Autor: NSK Europe