Ložiskové guličky - kontrola párovania | BALLUFF

Ložiskové guličky ...ako realizovať kontrolu ich párovania? 
SPRÁVNY ROZMER GUĽÔČKY V LOŽISKU = VYSOKÁ ŽIVOTNOSŤ = ŽIADNE REKLAMÁCIE
Požiadavka užívateľa/ zákazníka

Zabrániť obsluhe nasypať nesprávny rozmer do požadovaného zásobníka

Základná premisa:Montáž kolesového ložiska si po nameraní krúžkov vyžaduje najvhodnejší priemer guľôčok v rámci jedného typu.Stanica na to určená na vyžiadanie montážnej stanice dodáva požadovaný rozmer guľôčok zo zásobníka.V rámci jedného typu guľôčok existujú 3 tolerancie rozmerov
  • tolerancia nulová 0
  • tolerancia do plusu +
  • tolerancia do mínusu -
Obsluha dopĺňa do zásobníkov – 0 + guľôčky podľa navoleného typu do správneho tolerančného zásobníka.RIEŠENIE Ložiskové guličky
  • Všetky zásobníky guľôčok +0- rozmerov treba uzamknúť elektromagnetickými zámkami a vybaviť signalizáciou. (Obr.1-vľavo)
  • Pred nasypaním guľôčok treba otvoriť iba ten -0+ zásobník, ktorý odpovedá typu a rozmeru načítaného ručným skenerom z čiarového kódu na balení guľôčok. (Obr.2- vstrede)
  • Zmena parametrov je možná len s oprávneným RFID prístupom. Len v tomto prípade je možnosť vytvorenia nových typov a dekódovania nového čiarového kódu. (Obr.3 - vpravo)
Balluff
Balluff Slovakia, s.r.o.
Blagoevova 9 | 851 04 Bratislava | http://www.balluff.skk
Phone +421 2 6720 61 | Fax +421 2 6720-0060 | info@balluff.sk
Pozri tiež pre inšpiráciu "Kontrola zalomenia vrtáku":

/kontrola-zalomenia-vrtaku/