Kontrola zalomenia vrtáku | Balluff

Stroj UNIOR s CNC riadením Sinumerik 840D

POPIS PROBLÉMU:

Veľmi časté zalomenie nástroja pri prvom zoraďovaní a pri ďalších operáciach.

NÁVRH RIEŠENIA

  • kontrola nástroja po každej operácii s laserovými optickými snímáčmi BOD chránených ofukom pred ťažkým prostredím v pracovnom priestore
  • Ø v prípade, že nástroj chýba alebo je zalomený dôjde k zastaveniu NC programu

Benefit riešenia

  •  zníženie zmätkovitosti dielov po opracovaní

Kompetencie v projekte:

  • návrh riešenia, vypracovanie projektu a el. schém – Balluff
  • mechanická a elektrická inštalácia po stroji – Balluff
  • SW úprava NC, PLC – Balluff
  • uvedenie do prevádzky, zaškolenie, dokumentácia – Balluff

Balluff

Balluff Slovakia, s.r.o.
Blagoevova 9 | 851 04 Bratislava | http://www.balluff.skk
Phone +421 2 6720 61 | Fax +421 2 6720-0060 | info@balluff.sk