Vzduchová kontrola upnutia obrobku – AIR FIT CONTROL

Cieľ riešenia:
zvýšiť spoľahlivosť upínania a tým zabrániť následnému nepresnému opracovaniu.
Problém upnutia a vzduchovej kontroly vo všeobecnosti:AIR FIT CONTROL, vzduchová kontrola,  slúži na kontrolu upnutia: (kontrola upnutia)
  • vzduchová tryska musí byť čistá
  • tolerancie vzduchovej kontroly by mali byť užívateľsky nastaviteľné
Vzduchová kontrola upnutia obrobku

Požiadavka:  zvýšiť citlivosť vzduchovej kontroly aj na minimálne zmeny tlaku a tým zvýšiť   kontrolu dosadnutia a upnutia obrobku.

Pôvodný stav:  každá vzduchová vetva bola kontrolovaná tlakovým snímačom so spínaným   výstupom, čo nebolo natoľko citlivé, aby odhalilo niektoré hraničné upnutia.

Riešenie

  1. každá vzduchová vetva bola doplnená o tlakový snímač s analógovým výstupom, čím bolo možné presne v systéme vyhodnocovať zmenu tlaku pri upnutí
  2. naprogramovanie užívateľskej aplikácie na obrazovke operátora na vizualizáciu kontroly dosadnutia a možnosť nastavenia tolerancie kontroly dosadnutia  pre   jednotlivé trysky.

Požiadavka:  zabezpečiť kontrolu čistoty a priechodnosti vzduchových trysiek.

Pôvodný stav:  v prípade už aj čiastočného zanesenia trysky tlakový snímač aktivoval výstup ako diel upnutý.

Riešenie:

  1. každá vzduchová vetva k tryske bola doplnená o ventil. Pred každým upnutím je tryska prefúknutá a je skontrolovaný tlak v nastavenej tolerancii odpovedajúci čistej tryske
  2. naprogramovanie užívateľskej aplikácie na obrazovke operátora na vizualizáciu kontroly čistoty jednotlivých trysiek s možnosťou nastavenia tolerancie kontroly pre jednotlivé trysky.

Sumár riešenia:

Aktívnou kontrolou čistoty trysiek, meraním tlaku pri prefúknutí a meraním tlaku pri dosadnutí obrobku pri upnutí pred každým cyklom sa významne zvýšila spoľahlivosť upínania a kvalita opracovania.

Kompetencie v projekte:
  • návrh riešenia, vypracovanie projektu a el. schém  Balluff  
  • mechanická a elektrická inštalácia po stroji  Balluff
  • SW úprava NC, PLC a HMI   Balluff
  • uvedenie do prevádzky, zaškolenie, dokumentácia  Balluff
Prečítaj si taktiež ako prebieha kontrola párovania ložiskových guličiek. 
Balluff
Balluff Slovakia, s.r.o.
Blagoevova 9 | 851 04 Bratislava | http://www.balluff.skk
Phone +421 2 6720 61 | Fax +421 2 6720-0060 | info@balluff.sk