Kontrola rovinnosti odliatku skrine prevodovky

Kontrola rovinnosti: Požiadavka užívateľa, popis problému

Skriňa prevodovky po odliatí mohla vykazovať nerovinnosti, čo pri upnutí do obrábacieho stroja a následnom opracovaní spôsobilo geometrické odchýlky mimo tolerancie.Kontrola rovinnosti

Návrh riešenia

Meranie a vyhodnocovanie rovinnosti v meracom prípravku v troch bodoch pomocou presných indukčných snímačov BAW* s analógovým výstupom.

Popis riešenia:

  • osadenie pôvodného prípravku 3 meracími snímačmi – mechanická a elektrická inštalácia
  • návrh a výroba meracieho prípravku na vyhodnocovanie hodnôt s rozhraním OK/NOK k stroju
  • uvedenie do prevádzky
  • zaškolenie
  • dokumentácia

Benefit riešenia: Kontrola rovinnosti

Zníženie zmätkovitosti dielov po opracovaní 

Prečítaj si taktiež ako prebieha kontrola párovania ložiskových guličiek. 

Balluff
Balluff Slovakia, s.r.o.
Blagoevova 9 | 851 04 Bratislava | http://www.balluff.skk
Phone +421 2 6720 61 | Fax +421 2 6720-0060 | info@balluff.sk