Kontrola dosadnutia obrobku pred upnutím | Balluff

POŽIADAVKA:
Kontrola dosadnutia pred upnutím obrobku s presnosťou ±0,05 mm a zabránenie následnému nepresnému opracovaniu.
RIEŠENIE:Pre každý rad obrobkov t.z. 4 obrobky je osadená jedna meracia závora BLA pripojená do vyhodnocovacej jednotky.Meracia závora (vysielač – príjmač) kontroluje výšku dosadnutých obrobkov po naložení robotom.Akonáhle je aspoň jeden z obrobkov založený nad referenčnú (nulovú) hodnotu o viac ako je nastavená tolerancia (napr. kvôli špone) je blokovaný cyklus CNC, vyhlásaný alarm…Kompetencie v projekte:
  • návrh riešenia, vypracovanie projektu  a el. schém – Balluff
  • mechanická a elektrická inštalácia po stroji – Balluff
  • SW úprava NC, PLC a HMI – Balluff
  • uvedenie do prevádzky, zaškolenie, dokumentácia – Balluff