Kontinuálné monitorovanie sila – alternatívny prípad použitia CMTK

CMTK | Dobre organizovaná výroba je založená na stálom dodávaní surovín. Ako sa to dá dosiahnuť? Donedávna sa kontrola zásob vykonávala vizuálnou kontrolou, ale vďaka našim senzorom a softvérovým riešeniam ju možno vykonávať na diaľku s dodatočnou výhodou použitia prednastavených upozornení na konkrétne množstvá surovín.

Súčasná situáciaMonitorovanie sila - CMTK

Náš zákazník nás oslovil s požiadavkou poskytnúť mu riešenie na zber údajov a nepretržité monitorovanie náplni síl obsahujúcich plastový granulát ako surovinu pre vstrekovacie stroje. Doterajšie rišenie spočívalo v tom, že museli fyzicky preliezť osem samostatných síl vo výške 8 metrov, aby vizuálne skontrolovali dostupný materiál, čo bolo neefektívne a nebezpečné.

Problém

Okrem toho, že lezenie na niekoľko vysokých konštrukcií zaberá veľa času a je nebezpečné, najmä vzhľadom na neustále sa meniace poveternostné podmienky, zmena v dopĺňaní surovín nie je optimálna. Časté kontroly zaberajú veľa času, ale nedostatok materiálu spôsobuje prestoje.

Výsledkom je strata času, peňazí alebo oboch.

Riešenie

Nápad zákazníka spočíval v použití súpravy snímačov a andonového svietidla, ktoré by boli nainštalované v dielni. Na základe tejto myšlienky sme navrhli riešenie založené na našom systéme CMTK, ktoré by nielen posielalo upozornenia v prípade nedostatku materiálu, ale aj zobrazovalo mieru spotreby v dielni a kdekoľvek s pripojením na internet.

Ako to funguje?

 

Hardvér: Naše ultrazvukové snímače IO-Link boli nainštalované v každom sile a pripojené k elektrickým skrinkám, ktoré obsahujú CMTK. Tieto zariadenia sú pripojené k lokálne dostupnej sieti.

Software: Smart TV, ktorý je nainštalovaný v dielni, zobrazuje aj informácie o aktuálnej úrovni, histórii údajov a miere spotreby. Tento systém dokáže zhromažďovať a ukladať údaje na ďalšiu analýzu.

Ako dlho trvala implementácia?

Vďaka otvorenosti nášho zákazníka voči inováciám a ochote spolupracovať, boli predbežné diskusie a testovanie jednoduché a trvali 2 týždne. Inštalácia a nastavenie systému trvali jeden deň vďaka kompetentným a ochotným tímom údržby a IT nášho zákazníka a tiež vďaka našim vývojárom, pretože softvér sa ľahko používa a nastavuje, ako aj prispôsobuje rôznym aplikáciám, ako je táto.

Prečítaj si taktiež: CMTK | Condition Monitoring – Monitorovanie stavu strojov

Výhody pre zákazníka

Za zmienku stoja tieto výhody:

  • Všetky údaje sú na jednom mieste - náš zákazník získava viac údajov, ako očakával a môže ich využiť na plánovanie logistiky.
  • Optimálna reakcia na potreby doplnenia - miera spotreby materiálu sa výrazne líši v závislosti od vyrábaného tovaru. Tieto údaje o trendoch poskytujú možnosť optimalizovať dopĺňanie.
  • Databázy - pomocou MQTT môže náš zákazník zhromažďovať a ukladať údaje a neskôr ich analyzovať.
  • Eliminácia rizika nehôd - vďaka tomu, že každé silo je teraz vybavené snímačom hladiny, náš zákazník nevystavuje zamestnancov zbytočnému nebezpečenstvu a namiesto toho môže efektívnejšie využívať ich čas.
  • Systém je v prevádzke už tri mesiace a v súčasnosti rokujeme s oddelením údržby nášho zákazníka o zavedení všeobecného systému monitorovania stavu, na čo bol systém CMTK skutočne navrhnutý. Vďaka všestrannosti systému CMTK je tento projekt úspešný.

Autor: Balluff Slovakia s.r.o. · Blagoevova 9 · 851 04 Bratislava

Napíš nám na našu Balluff podporu.

 

Navštív stránky Balluff a nájdi si svoj produkt …