Konfigurácia trás pre pokládku káblov pomocou EPLAN FieldSys

EPLAN FieldSys je modul, ktorý umožňuje konfigurovať trasy pre pokládku káblov v 2D podkladoch na usporiadanie strojov/zariadení a budov. Zahŕňa aj správu komponentov pre vytvorenie káblových trás pomocou databázy artiklov. Tým prispieva k urýchleniu procesov, zjednodušeniu montáže a servisu a zaisteniu efektívneho plánovania systému.

Modul Fieldsys je založený na 2D výkresoch usporiadania strojov/zariadení, prípadne budov, ktoré je možné načítať do projektu EPLAN vo formáte DWG alebo DXF. V rámci platformy EPLAN môže konfigurátor systému pridať do týchto podkladov rozmiestnenie jednotlivých komponentov ako sú rozvádzače, čidlá, motory a pod. a zakresliť v príslušnom meradle možné trasy pre pokládku káblov. To znamená, že spojenie medzi rozvádzačom a jednotlivými prevádzkovými komponentmi je možné efektívne plánovať a trvalo dokumentovať. Umiestnenie komponentov zakreslených v schémach zapojenia prebieha jednoducho pretiahnutím metódou Drag&Drop zo zoznamu v príslušnom navigátore.

FieldSys EPLAN

Na základe prepojenia medzi komponentmi definovanými v schéme elektrického zapojenia Fieldsys "zarutuje" všetky káblové spoje do projektantom definovaných trás. Následne sa vypočítajú dĺžky zarútovaných káblov a skontroluje stupeň zaplnenia jednotlivých káblových trás. Dĺžky káblov sa aicky zapíšu k príslušným káblom do schémy zapojenia a tým aj do všetkých relevantných výstupov, ako napr. zoznam káblov a kusovník.

FieldSys EPLAN

Samozrejmosťou je možnosť generovania komplexných výstupov obsahujúcich informácie o počtoch a dĺžkach použitých káblov, dĺžkach jednotlivých káblových trás a potrebného materiálu na ich vytvorenie. Projektová dokumentácia káblových trás môže okrem iného obsahovať aj výpis položených káblov pre každú zakreslenú trasu, takže sú k dispozícii všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné pri procese pokládky káblov.

Pre získanie viac informácií k modulu EPLAN FieldSys prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie:

Tel: +421 347 741 324 – obchodné oddelenie Tel: 0800 888 605 – technická podpora e-mail: info@eplan-sk.sk www.eplan-sk.sk

Autor: Eduard Kolomý

Mohlo by Vás zaujímať:

  1. EPLAN Smart Mounting: Komplexné riešenie pre výrobu rozvádzačov
  2. Ako generovať a umiestňovať QR kódy na stránky projektu EPLAN + video
  3. Statické, dynamické a podmienené formuláre – viete, aký je medzi nimi rozdiel? EPLAN

ECAD softvér pre návrh elektrotechnických schém od spoločnosti EPLAN