Konfigurácia ProfiBus IO-link Mastra - Balluff BNI005R

V nasledujúcom príspevku si ukážeme konfiguráciu ProfiBus IO-link Mastra "Balluff BNI005R" v prostredí TIA Portal od Siemens. (PLC S7-1200) Pri danom príspevku sa očakávajú základné znalosti TIA portálu a vedomostí z oblasti IO-linku. konfigurácia Profibus IO-linkZačiatkom príspevku si uvedieme základné porty uvedeného modulu Balluff BNI005R potrebné ku vytvoreniu korektnej komunikácii s PLC a samotného napájania:

Port  napájania - In- Out

image2

Port  pre  štandardný  digital In- Out

image3

Port  pre  IO Link rozhranie

image4

Daný príspevok sa následne bude venovať nasledujúcim krokom pre korektnú konfiguráciu uvedeného Balluff IO-Link mastra. (Uvedenie do prevádzky)

 1. Inštalácia GSD súborov
 2. Vloženie do HW konfigurácie PLC
 3. Nastavenie funkcionality a adresného priestoru pre jednotlivé porty IO Link
 4. Nastavenie adresného priestoru pre piny 2 a 4 a diagnostiky portov
 5. Nastavenie funkcionality pinov 2 a 4 jednotlivých portov
 6. Nahratie HW konfigurácie do CPU

Vloženie  BNI005R do HW konfigurácie PLC

Hardware configuration

Nastavenie funkcionality a adresného priestoru pre jednotlivé porty

Okno parametrizácie  BNI005R

configuration window

Príklad  nastavenia  portu 4 ako IO link (16 x DI):

 1. označiť riadok  príslušného  portu
 2. zmazať aktuálne  nastavenie portu
 3. z HW katalógu  zadať  na  požadovaný port  dátové pole  IOL_xxxx_xxxx_xxxx  ( rozsah  dátové pola nájdete v užívateľských  manuáloch  jednotlivých IO link zariadení)
 4. Systém aicky  do stĺpcov I Address/Q  Address  doplní  čísla adries  , v prípade  potreby môžete  upraviť
 5. Uložiť  zmeny a následne skompilovať
 6. Klik na riadok  s označením :
 7. image11
 8. Na spodnej lište  vybrať  "Properties "  - otvoria sa možnosti nastavenia jednotlivých portov a  pinov 2 a 4  , v prípade že sa  tieto možnosti nezobrazia  , vo voľbe "properties" kliknite na "Device specific parameters"
image12port- pin4

Týmto je nastavenie  portu 4  pre  IO link kompletné. Projekt môžete skompilovať  – uložiť – nahrať do CPU.

Signalizácia stavu  mastra po nahratí  HW konfigurácie :

signalization

Nastavenie adresného priestoru pre piny 2 a 4

Pre správne  používanie   portov  0 až 3 ( alebo ak IO link porty budeme používať ako DI/DO), ktoré  sú  pri BNI005R definované  ako digital input alebo digital  output, musíme priradiť  pinom 2 a 4 adresný priestor  pre funkciu DI alebo DO a funkcionalitu.

 1. v HW konfiguracii  otvoriť parametrizáciu BNI005R
 2. Do prázdnych riadkov pod IO link portami z HW katalógu  vložiť
 3. image15
 4. Systém aicky priradí  čísla  adries  , ktoré je samozrejme možné zmeniť
 5. Adress space

Nastavenie funkcionality pinov 2 a 4 jednotlivých portov

 1. Klik na riadok  s označením :
 2. image11
 3. Na spodnej lište  vybrať  "Properties "  - otvoria sa možnosti nastavenia jednotlivých portov a  pinov 2 a 4  , v prípade  že sa  tieto možnosti nezobrazia  , vo voľbe "properties"  kliknite na "Device specific parameters"

image17 pin2-4

Týmto je nastavenie  funkcionality  pinov 2 a 4 príslušných  portov  kompletné. Projekt môžete skompilovať  – uložiť – nahrať do CPU.

Nastavenie diagnostických  funkcii BNI005R

Pre najlepšie vyžitie mastra odporúčame do HW konfigurácie vložiť diagnostické prvky, ktoré potom môžeme použiť  pri ďalšej diagnostike chýb údržbou.

 1. v HW konfiguracii  otvoriť parametrizáciu BNI005R
 2. Do ďalšich prázdnych riadkov z HW katalógu  vložiť zvolenú diagnostiku:
 3. image18
 4. Systém aicky do stĺpcov I Address/Q  Address doplní čísla adries, v prípade  potreby môžete  upraviť.

Týmto je nastavenie adresácie diagnostiky  kompletná. Projekt môžete skompilovať  – uložiť – nahrať do CPU.

Daný príspevok pre Vás spracoval:

balluff_logo