Kombinované riešenie na snímanie kvality vzduchu - 3 senzory v jednom | Sensirion

SEN54-SDN-T od spoločnosti Sensirion integruje senzory aerosólových častíc (PM), prchavých organických zlúčenín (VOC), relatívnej vlhkosti (RH), teploty (T) a mikrokontrolér.

„Spoločnosť Sensirion sa snaží čo najviac zjednodušiť integráciu SEN54 do vášho produktu. Poskytuje usmernenia k mechanickej konštrukcii aj montáži a 3D modelom. Na urýchlenie vývoja SW pripravila spoločnosť aj zdrojový kód pre generický ovládač, a ovládače pre Arduino a Raspberry Pi.“ Podrobné informácie o novom kombinovanom riešení Sensirion v oblasti snímania kvality vzduchu pre vás pripravil Miroslav Piskor, produktový špecialista SOS electronic.

Technológia a výhody SEN54-SDN-T Sensirion

Snímanie PM

Senzorová jednotka SEN54, podobne ako SPS30, využíva optimalizovanú geometriu prietokového kanála, ktorá minimalizuje turbulencie, a technológiu „sheath-flow“ – vzduch filtrovaný cez HEPA filter obklopuje prúd s aerosólovými časticami a zabraňuje časticiam cirkulovať alebo usadzovať sa v optickej komore. To umožňuje SEN54 pracovať 24 hodín denne viac ako 10 rokov.

Ďalšie informácie o produktoch Sensirion vám ochotne poskytneme na adrese SOS electronic info@soselectronic.sk

Hmotnostná koncentrácia PM 2,5 je kalibrovaná podľa špičkového referenčného prístroja TSI DustTrak DRX 8533. SEN54 meria hmotnostnú koncentráciu častíc PM 1,0 a PM 2,5. Výstupy PM 4,0 a PM 10 sa odhadujú z meraní PM 1,0 a PM 2,5 s prihliadnutím na typické profily aerosólov.

Sensirion SEN5x

Snímanie RH a T

Snímač RH/T SHT4x je umiestnený vo vnútri SEN54, ale mechanické vyhotovenie zaisťuje optimálnu väzbu na okolité prostredie. Interný algoritmus kompenzuje namerané hodnoty pri samozahrievaní SEN54 a navyše umožňuje zlepšenie doby odozvy nastavením parametrov STAR (sensirion temperature acceleration routine).

Snímanie VOC

Algoritmus Sensirion VOC spracováva namerané hodnoty z SGP40 a transformuje ich na index VOC v rozsahu 0 až 500. Algoritmus je laditeľný pomocou 6 rôznych parametrov.

Vlastnosti

 • komunikácia cez I2C
 • presnosť snímania relatívnej vlhkosti: ±4,5 %
 • presnosť snímania teploty: ±0,45 °C
 • snímanie aerosólových častíc:
 • precíznosť hmotnostnej koncentrácie pre PM 1 a PM 2,5: ±5 μg/m3 ±5 % nameranej hodnoty
 • precíznosť hmotnostnej koncentrácie pre PM 4 a PM 10: ±25 μg/m3
 • presnosť snímania VOC: < ±15 bodov indexu VOC alebo ±15 % indexu VOC (platí väčšia hodnota)

Aplikácie

 • práčky vzduchu / čističky vzduchu
 • monitory kvality ovzdušia
 • klimatizácia
 • systémy ventilácie

Celú dokumentáciu k produktu SEN54 nájdete na stránke výrobcu.

Sensirion SEN5x DA

Sensirion, Ako začať?

Najjednoduchším spôsobom je pripojiť testovací kit SEK-SEN5x k počítaču cez SEK-SensorBridge a použiť softvér Sensirion ControlCenter. Kit obsahuje aj 4-pinový prepájací kábel, ktorý umožňuje integráciu do existujúcich platforiem ako Arduino, Raspberry Pi atď. Zdrojové kódy sú dostupné na githube Sensirion.

Ďalšie informácie o produktoch Sensirion vám poskytne obchodný zástupca SOS electronic vo vašom regióne, alebo napíšte na adresu SOS electronic info@soselectronic.sk , radi vám pomôžu.