#09 Kinematika robotov

Kinematika robotov sa odvíja od konštrukcie konkrétneho druhu robota. Kinematika aplikuje geometriu na štúdium pohybu kinematických reťazcov s viacerými stupňami voľnosti, ktoré tvoria štruktúru robotických systémov. Dôraz na geometriu znamená, že články robota sa modelujú ako tuhé telesá a predpokladá sa, že jeho kĺby zabezpečujú rotačný alebo translačný pohyb. Kinematika robotov tiež skúma vzťah medzi rozmermi a spojitosťou kinematických reťazcov a polohou, rýchlosťou a zrýchlením každého z článkov robotického systému s cieľom plánovať a riadiť pohyb a vypočítať sily a krútiace momenty aktuátorov. V rámci dynamiky robotov sa skúma vzťah medzi vlastnosťami hmotnosti a zotrvačnosti, pohybom a súvisiacimi silami a krútiacimi momentmi.
compas_fab - 2.1. Kinematic modelZdroje:

 Našiel si nezrovnalosti v tomto príspevku? Daj nám o tom vedieť. Pomôžeš tým skvalitniť obsah portálu pre priaznivcov Daily Automation. Vopred ďakujeme za Tvoju ochotu!

info@dailyaion.com