#04 Kapacitné snímače

VYUŽITIE: V porovnaní s indukčnými snímačmi, ktoré umožňujú detekciu kovových objektov, nám kapacitné snímače umožňujú detekciu tak ako vodivých, tak nevodivých materiálov ako sú napríklad:

  • plasty,
  • tekutiny,
  • materiál ako je piesok, granule a podobne.

Snímanie uvedených veličín je možné buď priamo, alebo dokonca cez stenu nádoby či zásobníka. Jedným z častých využití je v potravinárskom priemysle. Telo snímača je v danom prípade zhotovené z ušľachtilej ocele.

V aplikáciach, kde sa používa kapacitná technológia, je citlivosť daných snímačov závislá na charakteristikách detekovaného materiálu. Práve detekovaný materiál (kov, plast, tekutina) ovplyvňuje snímaný dosah, a teda možnosti použitia kapacitných snímačov. Výrobcovia snímačov však v súčasnosti disponujú technológiami, ktoré umožňujú nastavenie citlivosti, čo užívateľom umožňuje použitie snímačov na ľubovolné aplikácie a snímanie rôznych objektov.

Výrobcovia/ predajcovia ponúkajú širokú škálu produktov pre rôzne druhy aplikácií. Preto pri výbere vhodného snímača pre navrhovanú aplikáciu je nutné špecifikovať vlastné požiadavky (snímaný objekt, hrúbka steny cez ktorú snímame materiál a podobne). Po ich stanovení  neostáva užívateľom nič iné, ako si vybrať niektorý z rádov ponúkaných kapacitných snímačov :)

balluff kapacitné snímače 21332171761334Balluff kapacitné snímačeVÝHODY:
  • bezdotykové snímanie,
  • bez opotrebovania,
  • bez spätného pôsobeniav,
  • nie je potrebné utesňovanie nádoby alebo zásobníka (snímanie cez stenu).

KAPACITNÝ PRINCÍP: je jedným z najstarších princípov, ktoré sa využívajú pri konštrukcii snímačov. V tejto oblasti pracoval už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia lord Kelvin. Riešenie niektorých základných problémov kapacitnej senzoriky pochádza už z tohto obdobia.

Zdroj:

  • balluff.com
  • http://www.pepperl-fuchs.cz/