Kamerová kontrola obrubku čítaním OCR znakov | Balluff

Kamerová kontrola obrubku čítaním OCR znakov od Balluff | Aké boli požiadavky zákazníka, aké je riešenie a aké sú benefity ? Požiadavka užívateľa

- kompletné riešenie aplikácie pre kontrolu typu obrobku a zamedzenie použitia iného typu obrobku v požadovanej zostave derivátu na 4 staniciach montážnej linky.

Rámcové podmienky aplikácie:

  1. čítanie možné zo vzdialenosti minimálne 900 mm
  2. identifikácia typu možná iba cez vygravírovanú sadu OCR znakov
  3. znaky sú umiestnené na kružnici a môžu byť pootočené o 120 stupňov, cez ktoré môže byť ešte vytlačený DotPrint text.
OCR Balluff

Riešenie

Pre riešenie na 4 staniciach boli zvolené 4 kamery s rozlíšením 5Mpix BVS002M - BVS CA-M2464Z00-31-000, ktoré boli do riadiaceho systému PLC prepojené cez PC kontrolér BAE0103 - BAE PD-VS-014-05, ktorý zabezpečoval obsluhu kamier a komunikáciu s PLC cez rozhranie Profinet. Aby systém spoľahlivo dokázal čítať OCR znaky zo vzdialenosti min 900 mm, zabezpečili sa stabilné svetelné podmienky a potlačil sa  DotPrint text, použili sme objektív s ohniskovou vzdialenosťou 50 mm BAM0369 - BAM LS-VS-006-C2/3-5014-5 doplnený o infračervený filter, a pre správne nasvietenie kontrolovaného objektu bolo použité infračervené svetlo BAE000K - BAE LX-VS-RI100. Pre zvýraznenie znakov textu bol použitý softvérový filter kamery. OCR Balluff Pre čítanie znakov, ktoré boli umiestnené na kružnici bol vytvorený Halcon script, ktorý zabezpečil zarovnanie definovanej oblasti. Po naučení jednotlivých fontov znakov bol použitý pre čítanie OCR znakov, ktoré boli následne ako string odoslané do PLC s následným porovnaním s požadovaným textom. OCR Balluff

Benefity riešenia s čítaním OCR:

  • riešenie bolo realizované od počiatočného návrhu, cez inštaláciu zariadení, oživenie systému, nastavenie inšpekcií, zaprogramovanie obsluhy kamier v PLC až po vytvorenie potrebnej elektro dokumentácie a manuálu na obsluhu
  • použitý kamerový systém s PC kontrolérom, využíva možnosť obsluhy 4 kamier s rozhraním GigaEthernet, tvorby vlastných inšpekcií cez Halcon scripty (v danom prípade čítanie textu na kružnici a naučenie vlastného fontu textu)
  • pre väčší komfort obsluhy a možností prípadných ďalších nastavení kamier, bola každá stanica vybavená 12 palcovým dotykovým PC panelom BAE00WC - BAE PD-VS-011-01
  • Pre obsluhu kamier zákazník nepotrebuje žiadny softvér, nastavenie kamier, výsledky inšpekcií a ich štatistiky sú dostupné cez webový prehliadač - stačí zadať IP adresu

Mohlo by ťa zaujímať: DATAMATRIX brána – Zautomatizovanie KANBAN systému

  Balluff

Balluff Slovakia, s.r.o.
Blagoevova 9 | 851 04 Bratislava | http://www.balluff.skk
Phone +421 2 6720 61 | Fax +421 2 6720-0060 | info@balluff.sk