e-Learningové kurzy EPLAN

Najnovšie e-learningové kurzy pre verziu EPLAN Platforma 2024 ponúkajú používateľom možnosť zoznámiť sa s novými funkciami a vylepšeniami softvéru. Tieto online školiace kurzy, dostupné až v šestnástich jazykoch vrátane českého jazyka, sú navrhnuté tak, aby používateľom pomohli efektívnejšie pracovať a rozšíriť ich znalosti a zručnosti v oblasti projektovania a konštrukcie.

Kurz „EPLAN Update Training 2024“ je obzvlášť zameraný na nových užívateľov najnovšej verzie softvéru, predstavuje pokročilé výpočtové funkcie a ďalšie kľúčové inovácie, ktoré môžu výrazne uľahčiť a zefektívniť prácu so softvérom EPLAN. Tento kurz, rozdelený do osemnástich modulov, pokrýva širokú škálu tém od používateľského rozhrania cez komplexné výpočty vlastností blokov až po optimalizáciu pre PLC a EPLAN Pro Panel.

E-Learningové kurzy EPLAN sú štruktúrované pre samoštúdium, čo umožňuje každému užívateľovi učiť sa vlastným tempom a podľa svojich časových možností. Každý modul je navrhnutý tak, aby bol obsažný a pritom stručný, s priemernou dobou štúdia 30 až 45 minút. Aj preto sú tieto kurzy ideálne na rýchle zoznámenie sa s hlavnými funkciami softvéru.

Doteraz je k dispozícii približne 1 500 kurzov EPLAN eLearning v šestnástich jazykoch vrátane českého jazyka a všetky materiály sú plne prispôsobené danému regiónu. Používatelia sa tak nemusia spoliehať na titulky, ale majú priamy prístup k obsahu vo svojom dobre známom jazyku. Krátke, interaktívne moduly zodpovedajú medzinárodným normám a umožňujú používateľom rýchlo dosiahnuť úspech.

Tip: Prístup ku kurzom je bezplatný pre užívateľov s predplatným, rovnako ako pre lektorov a študentov zapojených do programu EPLAN Education. Registrácia a spustenie kurzov je možné priamo na www.eplan.com. Ďalšie informácie nájdete na: www.eplan.com