Univerzálny zobrazovač a zobrazovač teploty pre priemyselné procesy | AkYtec | ITP14-16

Procesnými displejmi ITP14 a ITP16 rozširuje spoločnosť akYtec svoje portfólio zobrazovačov pre aizáciu technologických procesov. Zobrazovače majú univerzálne využitie a slúžia pre monitorovanie a riadenie priemyselných procesov.

ITP14 je univerzálny zobrazovač s napäťovým a prúdovým vstupom, ITP16 je zobrazovač teploty. Obidva typy sú konštruované s dôrazom na kompaktnosť a ergonómiu,

pričom sú tiež vybavené tranzistorovým NPN výstupom. Ten je možné použiť ako výstup pre alarm alebo ako výstup pre jednoduchú on/off reguláciu s maximálnou záťažou do 200mA / 42VDC.

Prejsť na stránku distribútora: www.venio.sk

Analógový vstup univerzálneho zobrazovača ITP14 je nastaviteľný, pričom je možné ho využiť pre zobrazovanie napäťových signálov 0-10V a 2-10V, alebo prúdových signálov 4-20mA, 0-20mA a 0-5mA. Prístroj je navrhnutý pre montáž do kruhového otvoru pre signálne prvky s priemerom 22,5mm, čo umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu. Displej je vhodný pre vizualizáciu v rôznych odvetviach priemyslu, napr.: vodné hospodárstvo alebo tepelné spracovanie materiálov.

Unikátny dizajn pre štandardné kruhové otvory

Kompaktné zobrazovače ITP14 a ITP16 sú k dispozícii v dvochfarbách displeja

Zobrazovač teploty ITP16 má konfigurovateľný analógový vstup, ktorý je schopný spracovať signály z rôznych odporových snímačov teploty (RTD) alebo termočlánkov. Zobrazovač ITP16 jevybavený funkciou alarmu, čo znamená, že displej bliká frekvenciou cca 2 Hz, keď namerané hodnoty prekročia obsluhou nastavené rozmedzie.

Obidva zobrazovače môžu pracovať pri teplotách okolia od -40 do +60°C a majú krytie prednej časti IP65. K dispozícii sú verzie s červeným alebo zeleným písmom (LED). Okrúhly dizajn montážnej časti je hlavnou výhodou zobrazovačov, ktorá je exkluzívna na trhu. Vďaka tejto vlastnosti je možné displeje inštalovať jednoducho a rýchlo aj do jestvujúcich aplikácií, či už na dvere rozvádzačov, alebo do kontrolných panelov.

O spoločnosti akYtec

Určené premontáž do otvoru 22,5 mm pre štandardné ovládacie prvky

AkYtec bola založená v roku 2010 skúsenými a vysoko kvalifikovanými odborníkmi z oblasti vývoja elektronických zariadení a aizačných technológií. Spoločnosť za zameriava na vývoj a distribúciu technológií priemyselnej aizácie, ako sú programovateľné relé, zobrazovače (displeje), I/O moduly a ďlašie zariadenia. Integrácia externých technológií a výrobných kapacít umožňuje spoločnosti akYtec operatíne prispôsobovať produkty potrebám zákazníkov.

Viac informácii o produktoch akYtec získaš u tvojho distribútra: Venio. www.venio.sk