IO-Link od spoločnosti Murrelektronik – my si rozumieme!

 IO-Link | Výrobné procesy a výrobné zariadenia sú čoraz zložitejšie, zaznamenáva a prepája sa čoraz viac údajov. Spoločným jazykom je IO-Link. Komunikačný štandard vytvára transparentnosť od roviny snímačov a akčných členov až po cloud.

Ako normovaný štandard je IO-Link spoločným jazykom nad rámec jednotlivých výrobcov pre decentrálnu aizačnú techniku. Umožňuje flexibilné riešenia s možnosťou globálneho použitia – či pre prvý vstup do oblasti digitalizácie, či ako univerzálny inštalačný systém, alebo ako koncept IIoT bezpečný z hľadiska budúcnosti.

murrelektronik IO-LINK

Ako to funguje

Tento štandard umožňuje jednoduché integrovanie snímačov do strojov a zariadení –vrátane obojsmernej komunikácie. Na porovnanie s poľnými zbernicami, IO-Link je založený na spojení bod-k-bodu (point-to-point) medzi masterom a zariadením, adresovanie senzorov a akčných členov sa nevyžaduje.

Okrem čisto procesných dát, akými sú hodnota vzdialenosti alebo stav spínania, sa dodávajú aj prístrojové dáta a stavové informácie. Dodatočné funkcionality uľahčujú prvé uvedenie do prevádzky (prostredníctvom diaľkového prístupu alebo naučenia), zmenu parametrizovania, ako aj výmenu snímačov a akčných členov v prípade údržby. Prenos signálu IO-Link sa vykonáva digitálne. Tento prenos je v protiklade k analógovým signálom bezporuchový, na inštaláciu sa dajú použiť netienené štandardné vedenia.

Čo to prináša

  • Jednoducho inštalované

Konzekventné zásuvné spojenia umožňujú univerzálne a flexibilné pripájanie a výmenu snímačov a akčných členov. Celé to funguje bez separátneho kladenia analógových vedení. Spojenie bod-k-bodu systému IO-Link okrem toho nevyžaduje žiadne ďalšie adresovanie.

  • Ľahko servisovateľné

S IO-Linkom sa otvárajú všestranné možnosti diagnostiky až po snímač, resp. akčný člen. Môžete rýchlo lokalizovať zdroje chýb alebo komponenty, ktoré je potrebné vymeniť. Monitoring procesných dát umožňuje prediktívnu údržbu (Predictive Maintenance). Ak by bola potrebná výmena prístroja, môže sa udiať bez nového parametrovania – všetky parametre sú uložené v masteri.

  • Cenovo efektívne nakonfigurované

IO-Link umožňuje štandardizované strojné koncepcií a prispieva tým k redukcii nákladov. Namiesto používania širokej škály snímačov a akčných členov stačí použiť len niekoľko konfigurovateľných variantov prístrojov. Rozšírený je však rozsah funkcií. Okrem toho je tu znížená rozmanitosť dielov vďaka konfigurovateľným masterom a rozbočovačom s multifunkčnými portami.

Viac o IO-Linku nájdeš na našich stránkach tu!

Plug & Play

Systém IO-Link od spoločnosti Murrelektronik prepája všetko so všetkým a hovorí jazykom strojov. Mimoriadna „jazyková obratnosť“ sa neobmedzuje len na vnútro zariadenia. IO-Link komunikuje tiež veľmi dobre s nadradenými riadiacimi systémami a cloudom.

Vďaka kompletnému systému Plug & Play funguje vstup alebo prestup jednoducho a bez problémov. O to sa postarajú zariadenia ako rozbočovače, konvertory a svietidlá s prednastavenými parametrami. Systém je vhodný pre všetky druhy signálov – či digitálne, analógové alebo prostredníctvom IO-Linku – a bol koncipovaný pre aplikácie IIoT, rovnako ako pre Data Analytics. Uľahčená je tým štandardizácia strojných koncepcií. Vďaka svojej dlhoročnej skúsenosti v oblasti decentrálnej inštalačnej techniky vypracujú experti spoločnosti Murrelektronik koncepty šité na mieru zákazníkov a aktívne ich podporujú pri plánovaní a uvádzaní do prevádzky.

Konfigurácia IO-Link -u od Murrelektronik v menej než 3 minútach:

 

Think Local, Act Global

Pre možnosť realizácie najrôznejších variantov uzemnenia je pripojovací konektor s kódovaním L vyhotovený pre 4- alebo 5-pólové napájacie napätie. Zemnenie pri 4-pólovom variante je možné realizovať cez ukotvovací pásik, resp. pri 5-pólovom variante (4+FE) cez konektor. Moduly disponujú okrem toho všetkými lokálnymi povoleniami a schváleniami. Vďaka tomu sa stávajú ideálnym nástrojom pre globálne použitie.

Produkty spojené s technológiou IO-Link od Murrelektronik nájdeš TU!

S IQ pre IIoT

Integrovaným do modulov Pro-Master je „Standardized Master Interface“ (SMI). Štandard v roku 2019 definovaný komunitou IO-Link-Community umožňuje parametrizáciu I/O roviny nezávisle od riadiaceho systému a pripravuje tak cestu k decentrálnej aizácii.

Konkrétne sú moduly Pro-Master vhodné pre harmonizovaný a od jednotlivých výrobcov nezávislý prístup prostredníctvom IIoT protokolov ako sú OPC UA, JSON REST API a MQTT. Parametrové, procesné a diagnostické dáta sa tak dajú využívať nezávisle od použitého protokolu poľnej zbernice. Pre zabezpečenie úplnej voľnosti a transparentnosti údajov sa to deje nezávisle od systému.

IO-Link, Multifunkční majstri

Univerzálnymi pomocníkmi sú zbernicové moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro z IO-Link portfólia spoločnosti Murrelektronik. Tieto vykazujú osem multifunkčných master portov a sú schopné vďaka konektorom M12 s L kódovaním realizovať aj vysoké prúdy. Ako mnohostranné jazykové talenty pracujú s ethernetovými protokolmi PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT. Vďaka už integrovanému rozhraniu Standardized Master Interface je možné aj používanie prostredníctvom OPC UA, MQTT alebo JSON REST API nezávislé od poľnej zbernice.

Toto všetko spolu redukuje náklady, zvyšuje produktivitu a ponúka nové možnosti v oblasti servisu a údržby. Doby potrebné na inštaláciu a uvedenie do prevádzky sa výrazne znižujú, pretože s portfóliom IO-Link sa zložito zapojené a priestorovo náročné rozvodné skrine sa stávajú nadbytočnými. Plastové alebo kovové teleso s druhom ochrany IP67 výrazne zvyšuje odolnosť master modulov.

 

Dátová analýza a diagnostika

Moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro poskytujú okrem čistých procesných údajov (dát I/O) aj dodatočné diagnostické dáta (napätie, prúdová intenzita a teplota) k príslušným portom a celému modulu. Rozpoznávajú sa anomálie, dátová analýza umožňuje, aby sa procesy mohli sami optimalizovať. Vďaka protokolom IIoT je to dokonca štandardizované a možné bez riadiaceho systému.

Rozsiahle funkcionality poskytujú integrované A/B porty: Nezávisle od toho, či ide o IO-Link, DI, DO, DIO alebo ich kombináciu – túto funkciu je možné ľubovoľne parametrizovať na každom pine. Napájacie napätie sa prepína vždy aicky podľa potreby: na napájanie akčných členov pre DOs, resp. napájanie snímačov pre DIs. Prístroje s vysokou spotrebou energie ovláda modul priamo a bez napájania zo zdroja vďaka prídavnému až 4 ampérovému napájaniu na každom porte.

So siedmymi osami k systému IO-Link

Navzájom zosúladená je súhra rôznych zložiek a komponentov systému IO-Link od spoločnosti Murrelektronik. Takto sa dostáva každý signál jednoducho a nezávisle od systému až do cloudu.

  1. Master IO-Link

Na všetkých ôsmych portoch mastera IO-Link môžu byť pripojené zariadenia, rozbočovače a analógové prevodníky IO-Link. Kanálová funkcia (Pin 2 a Pin 4) sa dá vždy voľne parametrizovať. Master IO-Link ako aj rozbočovače ponúkajú funkciu DIO-Autoconfig spoločnosti Murrelektronik. Kanál pritom pracuje súčasne ako vstup a výstup: Pre vstup sa čítajú vstupné procesné dáta a pre výstup sa zapisujú výstupné procesné dáta.

  1. Napájací zdroj IO-Link

Systém premiestňuje prúdové napájanie z rozvodnej skrine do poľa, stupeň účinnosti pritom dosahuje 93,8 percenta. Integrované rozhranie IO-Link umožňuje rozsiahlu a transparentnú komunikáciu, ako aj diaľkovú konfiguráciu a monitorovanie. Zahŕňa aj: Výstup napájacieho napätie s prípojkou M12-Power, kódovanie L, a dva integrované kanály s až 10 A pre 24 V DC a monitorovanie obvodu záťaže (MICO).

  1. Signalizačné svetlá IO-Link

Signalizačné svetlá signalizujú procesné stavy v piatich farbách. Integrované rozhranie IO-Link slúži na jednoduché pripojenie pomocou štandardného vedenia M12. Varianty Plug & Play umožňujú rýchle uvedenie do prevádzky a aktivovanie prostredníctvom procesných údajov.

  1. Analógový prevodník IO-Link

Prevodník konvertuje akýkoľvek konvenčný analógový signál na IO-Link (prúd, napätie, odpor a teplota). Bezporuchový prenos nameraných hodnôt vďaka digitálnej dátovej komunikácii s netieneným štandardným vedením M12. Varianty Plug & Play s prednastavenými parametrami sú vhodné na rýchle uvedenie do prevádzky, multifunkčné varianty na flexibilné použitie.

  1. Protokoly IIoT

Prostredníctvom protokolov IIoT OPC UA, JSON REST API a MQTT sa dajú mastery IO-Link, ako aj na ne napojené zariadenia, plne štandardizovať, nezávisle od poľnej zbernice, a teda parametrizovať naprieč systémami. Komunikácie prostredníctvom poľných zberníc a IIoT komunikácie prebiehajú paralelne cez jedno vedenie.

  1. Ethernetové prepínače

Prepínače Fast Ethernet a Gigabit Ethernet s druhom ochrany IP67 sú dostupné ako spravované a PROFINET-om spravované varianty s integrovanými webovými servermi. Okrem toho sú neprekonateľne mnohojazyčné: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog, Port Mirroring, VLAN (QoS) a IEEE 802.1q.

  1. Rozbočovače IO-Link

Aj rozbočovače dokonale plnia svoje úlohy: IO-Link Class A alebo Class B s galvanickým delením – COM3, podľa V1.1.3 a Common Profile Identification & Diagnosis (I&D). K dispozícii sú varianty I/O M8 a M12 s až 16 multifunkčnými DIO kanálmi s aickým rozpoznávaním signálu (vstup alebo výstup) alebo manuálnou parametrizáciou – až do 2 A na jeden výstup. Varianty Plug & Play s prednastavenými parametrami pre rýchle uvedenie do prevádzky, multifunkčné varianty s rozšíreným rozsahom parametrov naopak pre flexibilné použitie.

Spravovaný sieťový prepínač Xelity 10 TX IP67

Viac o IO-Linku sa dočítaš tiež na stránkach MURRELEKTRONIK

O perfektnú komunikáciu od snímača až po cloud sa postará Murrelektronik ako špičkový partner v oblasti vývoja a výroby decentrálnej aizačnej techniky. Systémy IO-Link od spoločnosti Murrelektronik sú tak flexibilné ako samotný jazyk. Pohovorme si o tom!