Výkonné inštalačné koncepty s IO-Link | Murrelektronik | + Video

Komunikačný štandard IO-Link robí stroje efektívnejšie, flexibilnejšie a úspornejšie – spoločnosť Murrelektronik vytvára infraštruktúru na prenos údajov

Výrobné procesy sa stávajú rýchlejšie, flexibilnejšie a úspornejšie. V moderných strojoch a zariadeniach sa pre ne zaznamenáva mnoho údajov. Pripojenie moderných zariadení, ktoré pracujú s komunikačným štandardom IO-Link, robí mimoriadne jednoduché zaobchádzanie s týmto množstvom údajov a vytvára transparentnosť úrovne senzory-ovládače až po Cloud. Spoločnosť Murrelektronik je expertom, keď ide o to, aby sa zapojili zariadenia IO-Link mimoriadne efektívne a šikovne do inštalácie stroje.

Čo je IO-Link? Prečítaj si náš článok ... 

IO-Link skracuje doby na uvedenie do prevádzky

Pre komunikáciu IO-Link nie sú potrebné tienené vodiče. Namiesto toho sa používajú štandardizované priemyselné zásuvné spoje (M12 alebo M8), ktoré sa dajú pripojiť oveľa jednoduchšie a sú efektívnejšie s ohľadom na náklady. Údaje s parametrami pre moderné senzory alebo ovládače prichádzajú priamo z riadenia a parametre sa nemusia nastavovať manuálne. Stroj je rýchlejšie pripravený k prevádzke.

Murrelektronik e-shop

IO-Link znižuje náklady

Odpadajú drahé analógové karty v riadení. Štandardné vodiče sú vhodnejšie než tienené vodiče. Vďaka konfigurovateľným senzorom a ovládačom je potrebných menej variant. Obstarávacie procesy sú jednoduchšie a je potrebného menej miesta v sklade. Toto všetko bezprostredne znižuje náklady.

IO-Link zvyšuje produktivitu strojov

Pri IO-Link sa uložia parametre zariadenia priamo v Master. Ak sa vymení prístroj, dajú sa priamo preniesť na nové súčiastky. Výrazne to zjednodušuje výmenu v prípade servisu a znižuje vo veľkej miere doby prestojov.

IO-Link znamená revolúciu v servise a údržbe

Pretože sa procesné údaje zariadení IO-Link dodávajú v jasnom texte, majú servisní technici prvotriedny náhľad do procesov a stavov aplikácie. Dajú sa predvídavo realizovať opravy a etablovať nové koncepty údržby. Tiež diaľková údržba sa dá jednoducho zorganizovať.

Chcem vedieť viac o IO-Link-u

Prečo je spoločnosť Murrelektronik správny partner

Spoločnosť Murrelektronik je kompetentným poradcom v implementácii inštalačných konceptov, perfektne zladených na aplikácie. Spoločne s Vami analyzujeme štruktúru vašich zariadení a strojov - a dávame pozor hlavne na počet a tiež polohu vstupných a výstupných bodov, na ktorých sú zapojené senzory, ovládače a moderné zariadenia. Vyvíjame z množstva rôznych koncepčných podnetov spoločne s Vami inštalačný koncept, ktorý je perfektne ušitý na mieru podľa Vašich požiadaviek. Pre všetky tieto koncepty je rovnaké jedno: Nadväzujú komunikáciu IO-Link úsporným a efektívnym spôsobom.

Rozmanitosť možností

Kompaktné zbernicové moduly od spoločnosti Murrelektronik (MVK Metall, MVK Fusion, Impact67, Solid67) disponujú portami schopnými funkcie IO-Link a zapájajú zariadenia jednoduchým spôsobom do inštalačného konceptu. S MVK Fusion sa dokázali po prvý raz stelesniť štandardné IO, bezpečnostne orientované aplikácie a tiež zariadenia IO-Link v jednom module.

Mimoriadne zaujímavá je integrácia Cube67 IO-Link-Master v inštaláciách Cube, kompaktnom a modulárnom zbernicovom systéme spoločnosti Murrelektronik. Pod zbernicovým uzlom sa dá pripojiť až do 128 zariadení IO-Link.

Praktické príslušenstvo

Spoločnosť Murrelektronik ponúka praktické príslušenstvo, aby sa stali inštalačné koncepty so zariadeniami IO-Link, ktoré sú v nich zapojené, maximálne úspornými. Rozbočovače umožňujú, aby sa znásobil počet digitálnych portov IO jednoduchým spôsobom. Pomocou IO-Link/analógových konvertorov spoločnosti Murrelektronik sa dajú pripojiť analógové senzory a ovládače bez komplikácií k IO-Link-Master. Indukčné spojovacie členy IO-Link spoločnosti Murrelektronik prenášajú energiu a obojsmernú komunikáciu IO-Link bez kontaktu cez vzduchovú štrbinu, IO-Link-Master a prístroje sa dajú spojiť v krátkom čase (10 ms) a takisto rýchlo opäť odpojiť. Dokonca aj naplánované spínacie adaptéry Emparro67 HybridSogar na používanie v oblasti IP67 sa dajú ovládať cez IO-Link.

IODD on Board

Súbor IODD (IO Device Description) je popisný súbor prístroja pre senzory a ovládače. Obsahuje informácie k identifikácii, parametrom prístroja, k procesným a diagnostickým údajom, ku komunikačným vlastnostiam a ďalším podrobnostiam. U zbernicových modulov spoločnosti Murrelektronik MVK Metall a Impact67 sa uložia súbory IODD zariadení IO-Link v súbore GSDML špecificky pre zákazníka. Ak sa potom pripoja do inštalácie zariadenia ako napr. senzory IO-Link alebo ostrovy s ventilmi IO-Link, potom sa dá dostať do tejto databázy priamo cez štandardnú technickú pomôcku; bez prídavného software (od rôznych výrobcov) alebo časovo náročných pracovných krokov ako import súborov - integrácia sa realizuje v krátkej dobe.

Murrelektronik e-shop

O spoločnosti Murrelektronik

Spoločnosť Murrelektronik je popredným podnikom vo vývoji a výrobe veľmi modernej decentrálnej aizačnej techniky pre stroje a zariadenia. Pritom sa sústreďujeme na štyri základné oblasti: napájanie prúdom, rozhrania, spojovacie vodiče a systémy IO.

Inovované výrobky vo vynikajúcej kvalite, výrazná orientácia na trh a zákazníka nás robia jedinečnými. Naše riešenia zlepšujú stroje a zariadenia našich zákazníkov.

Kto vsádza na spoločnosť Murrelektronik, posilňuje svoje postavenie na trhu.

Prečítaj si viac o IO-Link-u

Viac informácii: www.murrelektronik.sk Murrelektronik Slovakia s.r.o Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov www.murrelektronik.sk  /  info@murrelektronik.sk +421 2 3211 1127