#09 IO-Link Porty - Class A alebo Class B?

IO-Link Class A alebo Class B ? Od vzniku IO-link portov Class (triedy) A a Class (triedy) B sa na trh uviedlo mnoho nových zariadení. To spôsobilo veľa nejasností o tom, kedy a kde sa dané triedy využívajú. V tomto príspevku si uvedieme niekoľko základných rozdielov medzi nimi.

Capture.JPG

Pre komunikáciu IO-Link majú význam iba piny 1, 3 a 4. Práve pri pinoch 2 a 5 sa líšia triedy "Class A" a "Class B". Rovnako tak sa tým líšia výhody a nevýhody použitia týchto portov.

Čo je IO-link?  Čítaj viac TU. 

Z vyššie uvedených obrázkov zapojenia vyplýva, že port "Class A" ponúka väčšiu flexibilitu (v zmysle počtu vstupov/výstupov  a v niektorých prípadoch výstupov s vyšším prúdovým zaťažením).

Pri "Class B" sa piny 2 a 5 z dôvodu napájania nemôžu použiť ako vstup / výstup. Tento typ však poskytuje "prídavné" napätie a je vhodné pre pripojenie zariadení, ktoré majú zvýšenú spotrebu energie. V tomto prípade sa použijú piny 2 a 5 ďalšie (galvanicky izolované). Pre toto dodatočné napájacie napätie je teda nutné použitie 5 žilového kábla.

Zatiaľ čo väčšina zariadení využíva IO-Link porty Class A, rôzne výstupné zariadenia, ako sú napríklad ventily, využívajú IO-Link porty Class B. O aký druh IO-Linku ide však záleží aj od výrobcov. Napríklad spoločnosť Balluff (r.2020) využíva po väčšine IO-Link porty Class A.

Zaujímavou otázkou je, či môžete zapojiť zariadenia "Class A" IO-Link do portov "Class B"? Vo väčšine prípadov to nie je problém, pretože v skutočnosti IO-Linkové zariadenie "Class A" je iba "3-pinové zariadenie". Ako sme už vyššie poznamenali, ide o piny 1, 3 a 4,  Pokiaľ teda pin 2 neexistuje na pripojenom zariadení alebo sa nepoužíva na žiadne účely, je možné používať zariadenia "Class A"  a pripojiť ich na porty "Class B". Pozor: Niektorí výrobcovia vyrábajú senzory, ktoré sa dajú použiť v režime IO-Link, ako aj v analógovom alebo digitálnom režime. Za týchto okolností budete musieť dávať pozor na správne zapojenie aby ste nepoškodili zariadenie. Pri portoch Class B je na "pine 2" +24V a práve tento pin môže poškodiť napríklad snímač.

Poďme sa na záver venovať jednej otázke, ktorú si dosť často kladieme: Je Class B hodnotená ako "safety" (bezpečnostná)? Odpoveď znie nie. Rovnako ako všetky vstupno-výstupné moduly, tak ani hlavný IO-link "master" nie je hodnotený ako "Safety" - bezpečnostný. (s výnimkou bezpečnostných vstupno-výstupných modulov). Mnoho krát sa môže z dokumentácie výrobcov javiť, že Class B je Safety. Tu však ide s vysokou pravdepodobnosťou o nesprávne prezentované informácie. Mýtus "zborený" :) .. Class A a rovnako Class B nie je "známkou" SAFETY.

Zdroj:

Autor: Ing. Peter Marčan, PhD. | Daily Automation